בית הספר לרפואה וטרינרית הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית - האוניברסיטה העיברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט

תמונות מתחלפות בפלאש

רפואה וטרינרית - 730 - תנאי קבלה לשנה ב'
2015-2016 - תשע"ו

תנאי קבלה לשנה ב':

הדיון בבקשות המומעדים יתקיים סמוך לפתיחת שנת הלימודים ורק אם יתפנו מקומות. רשאים להציג את מועמדותם רק מי שממלאים אחר הפרטים הבאים:

 • לימודי רפואה וטרינרית בהיקף של שנתיים לפחות בחו"ל, או שנה בארה"ב, במוסד המוכר באוניברסיטה העברית.
 • הלימודים הקודמים חייבים לכלול את כל הקורסים הנדרשים להרשמה לשנה א', ואת הקורסים הנלמדים בשנה א' בביה"ס לרפואה וטרינרית של האוניברסיטה העברית (לפי הרשימה המופיעה באתר ביה"ס).
 • ציון פסיכומטרי רב תחומי 600 לפחות. מועד אחרון לנרשמים הוא יולי 2015
 • "פטור" באנגלית (פרטים בפרק "רמת אנגלית"(
 • "פטור" בעברית (פרטים במשרד לקבלת תלמידים מחו"ל)
 • אזרחות ישראלית
 • סדרי הרשמה: מועד סיום ההרשמה לשנה ב' 31.8.2015. המועמדים יגישו את גיליון הציונים (כולל ממוצע משוקלל) עד מועד סיום ההרשמה.
  מידע נוסף: האוניברסיטה העברית, ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט, הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה' סמית, ת"ד 12, רחובות, 76100
  גב' ג'קי הירש, טל' 08-9489021,דוא"ל: jackieh@savion.huji.ac.il