בית הספר לרפואה וטרינרית הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית - האוניברסיטה העיברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט

מידע לסטודנטים

האתר עובד בצורה הטובה ביותר עם דפדפן אקספלורר 7 ומעלה ובדפדפנים אחרים

תמונות מתחלפות בפלאש

רפואה וטרינרית (730)

על החוג

בפרק זה מרוכזים הנהלים והתקנות המיוחדים לתלמידי ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט. תקנות אלו נוספות או מחליפות את אלו המופיעות בפרק נהלים כלליים.

על מנת להקל על הקריאה, ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט יקרא להלן "בית הספר", ביה"ח הווטרינרי האוניברסיטאי מיסודה של האוניברסיטה העברית יקרא להלן "בית החולים", הפקולטה למדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה תקרא להלן "הפקולטה", המזכירות לענייני הוראה של בית הספר לרפואה וטרינרית תקרא להלן "מזכירות ביה"ס", המזכירות לענייני הוראה ותלמידים של הפקולטה תקרא "מזכירות הפקולטה". כל הכתוב בלשון זכר תקף לשני המינים (זכר ונקבה).

ועדת ההוראה של ביה"ס תבדוק את התקנון מעת לעת ותכניס בו שינויים כמתבקש מתכנית הלימודים. כל שינוי בתקנון יכנס לתוקפו החל מהשנה האקדמית שלאחר השנה בה אושר.

כל המידע שמופיע בשנתון זה ומידע נוסף מצויים באתר של ביה"ס http://ksvm.agri.huji.ac.il

כללי

 • ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט הינו המוסד היחיד במדינת ישראל המכשיר סטודנטים לקבלת תואר דוקטור לרפואה וטרינרית (D.V.M). ביה"ס רואה עצמו כמרכז של ידע ומצוינות בתחומי הוראת הרפואה הווטרינרית, המחקר הווטרינרי ומתן שירותים רפואיים, לרווחת בעלי החיים והאדם.
 • סגל ביה"ס שוקד על ביסוסו של ביה"ס בשורה אחת עם מיטב המוסדות להוראה ולמחקר וטרינרי בעולם. בוגרי ביה"ס משתלבים במגוון רחב של מקצועות הרפואה הווטרינרית הקלינית, במחקר הווטרינרי והמחקר הרפואי והביולוגי בארץ ובעולם. ביה"ס מהווה מקור ראשוני לידע וטרינרי הנוגע לבריאותם ורווחתם של בני אדם, חיות מחמד, חיות המשק וחיות הבר. פעילות זאת נעשית בשיתוף פעולה ואחווה מקצועית עם הממסד הווטרינרי, החקלאי והבריאותי בישראל ועם אנשי המקצוע השונים הפועלים בתחומים אלו: רופאים וטרינרים, רופאים, חוקרים ואנשי מקצועות הרפואה ובריאות הציבור. בעלי חיים מהווים חלק חשוב ומשמעותי בחיי בני האדם בעולם המודרני והמסורתי כאחד. צוות ביה"ס ותלמידיו רואים עצמם מחויבים לשיפור חייהם, בריאותם ורווחתם של בעלי החיים והאנשים הקשורים בהם. מחויבות זו כוללת דאגה לחיות המחמד והמשק, פיקוח על איכות ובטיחות אספקת המזון מן החי ושמירה על בריאות הציבור מפני מחלות המועברות מבעלי חיים לאדם ועל איכות הסביבה.
 • הלימודים לקראת תואר דוקטור לרפואה וטרינרית נמשכים 4 שנים.
 • בוגרי ביה"ס אשר עמדו במבחני הסיום בהצלחה וקיבלו ציון עובר על עבודת הגמר זכאים לקבל רישיון ממנהל השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות לעסוק ברפואה וטרינרית במדינת ישראל.

יושר ויושרה

בית הספר חרט על דגלו את נושא היושר והיושרה. סטודנט אשר ימצא כי איננו דובר אמת (לדוגמה, חתימות כוזבות בדפי נוכחות, העתקות בבחינות, היערות כוזבות בתיקים רפואיים וכד') יושהה מהלימודים לאלתר.

הסטודנט יהיה רשאי לפנות לוועדת המשמעת האוניברסיטאית ולערער על ההחלטה.

בית הספר שומר לעצמו את הזכות להפעיל אמצעים שונים על מנת להבטיח את קיום ההנחיה.

חוק הרופאים הווטרינרים קובע - אדם שהורשע בישראל בעבירה פלילית שיש עמה קלון לא זכאי לקבל רישיון לעסוק ברפואה וטרינרית. http://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/Pages/hok_rofim_vet_91.aspx

נוכחות בשיעורים והיעדרויות

כל הקורסים, המעבדות והסיורים הניתנים בבית הספר לרפואה וטרינרית בשנים א'-ג' הינם חובה ללא יוצא מן הכלל (כמפורט בתקנון נה"ל http://info.huji.ac.il/university-services/central_students_unit/kursim) . לצורך מעקב והדגשת חשיבות העניין הונהג בבית הספר מערך של רישום נוכחות בשיעורים. סטודנט אשר יודע על דבר היעדרות עתידית יודיע על כך למזכירות בית הספר מבעוד מועד ויקבל על כך אישור. היעדרויות מוצדקות אינן פוטרות את התלמיד מהשלמת התכנים אשר הועברו בזמן היעדרותו. מרכז הקורס יחליט בהתייעצות עם ועדת הוראה אם התלמיד אשר החסיר מן הלימודים מסיבות מוצדקות יהיה חייב לחזור על פרק הלימודים שהחסיר לפני שיהיה רשאי לגשת לבחינה הסופית באותו מקצוע על פי הכללים המפורטים בתקנון נהלי הוראה ולימודים (נה"ל) של האוניברסיטה. התאמות בגין היעדרות לאחר לידה (או התאמות בנסיבות הורות) או מילואים תהינה על פי התקנון הנ"ל (נספחים ד' וה' בהתאמה).

 • מסלול הלימודים :
 • מדי שנה, נפתחת כיתה בת 60 סטודנטים אשר כולם אזרחי ישראל שסיימו תואר ראשון באחד מהתחומים: מדעי החיים, חקלאות (למעט החוגים: ניהול מלונאות משאבי מזון ותיירות; כלכלה חקלאית ומנהל בחקלאות), רפואה, רפואת שיניים, מדעי הרפואה הבסיסיים, מדעי המעבדה הרפואית, רוקחות, ביוטכנולוגיה, פסיכוביולוגיה, ומדעי הטבע (למעט מתמטיקה והחוגים הנלמדים במסגרת ביה"ס להנדסה ולמדעי המחשב). דרישות נוספות נמצאות במדריך לנרשם.
 • המסלול הינו בן 4 שנים.
 • הלימודים בשנתיים הראשונות מתקיימים בעיקר בקמפוס הפקולטה לחקלאות ברחובות, ובמהלכן ילמד הסטודנט את מקצועות הרפואה הווטרינרית הקדם קליניים בעזרת הרצאות, תרגילים, סמינרים, סיורים, מעבדות ותרגול מעשי של מיומנויות הנדרשות באבחון וטיפול בבע"ח.
 • שנים ג' וד' הן שנים של לימודים קליניים ומתקיימות בעיקר בקמפוס בית דגן.
 • שנת הלימודים האחרונה, הרביעית, היא שנת הלימוד המעשי של המקצוע. שנה זו הנה שנה שלמה בת 12 חודשים המורכבת מסבבים בני שבועיים. מרבית השנה נלמדת בקמפוס בית דגן ומוקדשת ללימוד מעשי של טיפול בחיה הבודדת, במסגרת של בית החולים הווטרינרי להוראה. חלק אחר של השנה כולל התנסות קלינית במגוון של תחומים נוספים של המקצוע וביניהם רפואת חיות משק, רפואת עופות, פתולוגיה, בריאות הציבור וגהות המזון.
 • בשנה הרביעית, בכל הסבבים שמתקיימים בבית החולים להוראה, הסטודנט הוא חלק מהצוות הרפואי המטפל בבעלי החיים החולים. משום כך, מצופה מהסטודנט להיות נוכח בבית החולים ולהיות שותף פעיל בכל שלבי האבחון והטיפול בבעלי החיים המטופלים על ידו. פעילות זו דורשת את מלוא זמנו של הסטודנט, וחורגת משעות לימוד רגילות.
 • בית החולים להוראה פועל 24 שעות ביממה 365 ימים בשנה על מנת לקיים שיגרת פעילות קלינית ענפה ומגוונת אשר מאפשרת התנסות קלינית נאותה לכלל הסטודנטים כל שנה.
 • סטודנט שסיים בהצלחה את כל הסבבים הקליניים של השנה הרביעית ועמד בדרישות הסבבים השונים (עבודות, סמינרים וכדומה) יהיה זכאי לגשת לבחינות הסיום.
 • בחינות סיום מתקיימות בשלושה תחומים: רפואת חיות קטנות, רפואת חיות משק, ורפואת סוסים.
 • עבודת גמר מחקרית - כל סטודנט בבית הספר יבצע פרויקט מחקר כחלק מהדרישות לתואר. http://ksvm.agri.huji.ac.il/inf/seminars.php
 • חיסון כלבת הוא תנאי הכרחי להתחלת הלימודים בבית הספר.

ועדות בית הספר

2.1 ועדת ההוראה- ועדת הוראה מונה 13 חברים. הועדה מורכבת מיו"ר ועדת הוראה, מנהל בית הספר, מנהל אדמיניסטרטיבי של בית הספר, יו"ר ועדת פיתוח, נציג סקטור המורים מין החוץ, איש סגל מתחום רפואת חיות המשק, איש סגל מתחום רפואת סוסים, ראשי ועדות שנים א',ב',ג' ו ד', נציג הסטודנטים, יו"ר ועדת הוראה של הפקולטה לחקלאות. הועדה מטפלת בענייני ההוראה והלימודים, הוועדה מפעילה ועדות-מישנה כולל ועדות שנה, ועדת קבלה, ועדת מעבר ועדת עבודות גמר וועדת מלגות ופרסים.

2.1.1. ועדת שנה - בכל כתה פועלת ועדת שנה המשמשת גוף מנהל לאותה שנה בכל הקשור להפעלה השוטפת של ההוראה באותה שנה. הוועדה מורכבת מיו"ר, אשר במידת הצורך ממנה ועדה המורכבת משני חברים שהם מרכזי קורסים באותה שנה ומשני נציגי הכיתה.

2.1.2 – ועדת מעבר – ועדה שמתכנסת על מנת להחליט לגבי המשך לימודיו של סטודנט אשר לא עמד בדרישות האקדמיות לעבור משנה אחת לשנייה בבית הספר. הוועדה מורכבת מיו"ר ועדת הוראה, יו"ר ועדת השנה אותה סיים הסטודנט, יו"ר ועדת השנה העוקבת ומנהל בית הספר.

2.1.3 – ועדת קבלה – מטפלת בתנאי הקבלה לבית הספר, עוברת על תיקי המועמדים לפני אישור סופי של קבלתם ללימודים בבית הספר ודנה בבקשות חריגות לגבי קבלה ללימודים. הוועדה מבצעת בדיקות לתקיפות תנאי הקבלה לבית הספר מידי כמה שנים. הוועדה מורכבת מיו"ר ועדת קבלה, יו"ר ועדת הוראה, מנהל בית הספר והמזכירה לענייני הוראה של בית הספר.

2.1.4 – ועדת עבודות גמר - הוועדה לעבודות גמר מטפלת בכל העניינים הקשורים לפרויקט המחקר, כולל הנחיות, בדיקת הצעות המחקר, שליחת העבודות לסוקרים ומתן ציון עבורן. כל ההנחיות לעבודת המחקר מופיעות באתר ביה"ס. הוועדה מורכבת מיו"ר ועדת עבודות גמר ומשישה חוקרים מסגל בית הספר.

המזכירות לענייני הוראה של ביה"ס

3.1. - מזכירות ביה"ס היא יחידה מנהלית העוסקת בתכנון ובהפעלת מערכת הלימודים של ביה"ס על היבטיה השונים.

3.2. עיקר עיסוקיה הם: תכנון מערכת השעות והפעלתה; תכנון לוח הבחינות והפעלתו; מעקב מסירת ציונים, דיווחם ופרסומם; מעקב אחר תהליך הקבלה; טיפול במתקבלים; טיפול בבקשות לפטורים מקורסים ובערעורים; בדיקת המצב האקדמי של התלמיד; הנפקת אישורים; קביעת הזכאות לתואר והענקת התעודות; וריכוז עבודתה של ועדת ההוראה של ביה"ס.

3.3 כתובת מזכירות ביה"ס: ביה”ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט, הפקולטה למדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה, ת"ד 12, רחובות 7610001. טלפון: 9489021/31 -08. פקס: 9467940 -08. בהתכתבות עם המזכירות יש להקפיד על כל פרט מזהה: שם משפחה, שם פרטי, מס' תלמיד, מס' טלפון, וכתובת מעודכנת כולל מיקוד.

3.4 - תנאים לקבלת זיכוים/פטורים מקורסים - התנאים לקבלת זיכויים/פטורים מקורסים הינם בהתאם לתקנות של הפקולטה לחקלאות והאוניברסיטה העברית בירושלים.

3.5 - הפצת מידע:

3.5.1 – נציגי כיתה : לכל כיתה יבחר נציג שיהיה בקשר שוטף עם מזכירות ביה"ס כדי לאפשר העברה יעילה של הודעות ועדכונים לכיתה

3.5.2 – העברת מידע באופן מתוקשב -

אתר האוניברסיטה באינטרנט: www.huji.ac.il

אתר ביה"ס לרפואה וטרינרית: http://ksvm.agri.huji.ac.il

אתר ביה"ח הווטרינרי להוראה: http://vethospital.huji.ac.il

דואר אלקטרוני : מערכת השעות, מועדי הבחינות, שינויים במערכת השעות והודעות שוטפות אחרות ישלחו לסטודנטים ב-email ו/או הודעות SMS לטלפון הסלולארי של כל סטודנט.

3.5.3 – ספרייה- ספריית ביה"ס ממוקמת בספריית הפקולטה לחקלאות ברחובות. סניף

"קליני" של הספרייה נמצא בביה"ח הווטרינרי להוראה בבית דגן ומשרת את תלמידישנה ד' ורופאי ביה"ח. פרטים ניתן לקבל בספריית ביה"ס, בית דגן, בטלפון: 03-9688562. בנוסף, קיימת ספרייה למדעי הווטרינריה במכון הווטרינרי ע"ש קמרון טלפון: 03-9681666

4 - נהלי לימודים – בחינות ומעבר משנה לשנה.

4.1 - חובת השתתפות בלימודים - ההשתתפות בהרצאות, בתרגילים, בסמינרים, במעבדות, בסדנאות ובסיורים היא חובה. היעדרות מסיבות מוצדקות אינה פוטרת את התלמיד מלימוד התכנים אשר נלמדו בזמן היעדרותו. באחריות הסטודנט לתאם ההיעדרות מראש עם מרכז הקורס ולהשלים את התכנים שהחסיר. מרכז הקורס בהתייעצות עם ועדת הוראה יחליט אם התלמיד אשר החסיר מן הלימודים מסיבות מוצדקות יהיה חייב לחזור על פרק הלימודים שהחסיר לפני שיהיה רשאי לגשת לבחינה הסופית באותו מקצוע. התאמות בגין היעדרות לאחר לידה (או התאמות בנסיבות הורות) או מילואים תהינה על פי נהלי הוראה ולימודיםאוניברסיטאיים (נספחים ד' וה' בהתאמה).

4.2 - מבחני סיום קורסים - המבחנים נועדו להעריך את הישגי הסטודנט, על מנת לאפשר את קידומו לשלב הלימודים הבא. יעדי ההוראה והדרישות לבחינה יובהרו לסטודנטים בראשית הקורס/סבב ע"י המורה האחראי. פירוט חומר יופיע בסילבוס. החומר יכול להיות מבוסס על מאמרים או פרקים מספרי הלימוד, שנבחרו והומלצו ע"י המורה/מורים, בנוסף לחומר שהועבר בהוראה שוטפת (הרצאות, מעבדות, סמינרים, תרגילים וכד').

4.3 - בסיום הקורס יינתן ציון אשר משקף את הצלחתו של הסטודנט בקורס. בחלק מהקורסים יינתן הציון עובר על סמך נוכחות בלבד. סטודנט שלא נוכח בשיעורים יקבל ציון נכשל בקורס ויהיה עליו לחזור על הקורס שנה לאחר מכן.

4.4 – במרבית הקורסים תתקיים בחינה עפ"י אחת מהאפשרויות הבאות: בכתב, בע"פ, יישומית או שילוב ביניהם. סטודנט רשאי לגשת למבחן אך ורק אם מילא את כל החובות והמטלות של הקורס. ציון מעבר במבחן הוא 60 בשנים הקדם-קליניות ובשנים הקליניות.

4.5 - הציון בקורס ניתן על סמך ציון המבחן (בקורסים שיש בהם מבחן) ובנוסף יכול לכלול מרכיבים שונים כמו בחנים, נוכחות בשיעורים, הצגת סמינרים ומטלות שונות אשר יוצגו בפני התלמידים ע"י מורי הקורס. האופן בו מחושב הציון בקורס יוצג בפני הסטודנטים בתחילת הקורס ואין לשנות אופן זה במהלך הקורס.

4.6 - בקורס שמורכב ממספר חלקים נפרדים, ולא תלויים זה בזה, רשאים המורים באישור ועדת השנה לדרוש ציון עובר (60) בכל אחד מהמרכיבים בנפרד. אם לא השיג הסטודנט ציון מעבר באחד מן המרכיבים, יהיה ציונו הסופי נמוך מ 60 והוא יידרש לחזור על חלקי הבחינה בהם נכשל. בקורס המורכב ממרכיבים שונים אשר בו אין דרישה לקבל ציון "עובר" בכל מרכיב, והציון הסופי בקורס הוא 59 או פחות, רשאי מרכז הקורס לדרוש מהסטודנט לחזור על כל המרכיבים במועד ב'.

4.7 - שנים א'-ג'

4.7.1 - תנאי מעבר משנה לשנה – כל הסטודנטים בבית הספר מאותה השנה לומדים ביחד את כל הקורסים בשנים א' ב' ומחצית הראשונה של שנה ג'. קורסים רבים מכל שנה מהווים דרישת קדם לקורסים מהשנה העוקבת. מסיבה זו לא ניתנת לסטודנטים אפשרות להרכיב בעצמם את תכנית הלימודים כרצונם והם חייבים בתכנית לימודים אחת שנקבעת ע"י ועדת הוראה ומחייבת את כל הסטודנטים. מעבר משנה לשנה יאושר רק לאחר שהסטודנט מילא את כל חובותיו האקדמיים ועמד בהצלחה בכל הבחינות של שנת הלימודים אותה סיים בכפוף לנהלים המפורטים בהמשך.

4.7.2 - מעבר משנה לשנה מחייב ממוצע ציונים שנתי כולל של 75. מעבר משנה ג' לשנה ד' מחייב ממוצע ציונים שנתי של 75 כאשר רק קורסי החובה נחשבים לצורך חישוב הממוצע.

4.7.3 - סטודנט שנכשל בקורס אחד אך השיג 75 בממוצע הכללי יפנה לוועדת מעבר לדיון במצבו.

4.7.4 – סטודנט שנכשל בשניים או יותר קורסים אך השיג 75 בממוצע הכללי יחזור על הקורסים האלו בלבד שנה לאחר מכן ללא שתינתן לו האפשרות ללמוד קורסים נוספים באותה שנה. היה ועבר אותם בהצלחה, יורשה לעלות לשנה הבאה.

4.7.5 - סטודנט שלא עמד בדרישה של ממוצע שנתי של 75 ומעלה יחזור על השנה כולה.

4.7.6 - סטודנט לא יורשה לחזור על אותו קורס יותר מפעם אחת במהלך תואר.

4.7.7 - סטודנט לא יורשה לחזור על שנה יותר מפעם אחת בשנים הקדם קליניות (שנים א' ו-ב') או בשנים הקליניות (ג' או ד'). מכך יוצא שמשך מקסימאלי לסיום החובות האקדמיים כך שהסטודנט יהיה רשאי לגשת למבחני הסיום לתואר DVM לא יעלה על 6 שנים. את מבחני הסיום ועבודת הגמר יש לעבור בהצלחה לא יאוחר משנתיים לאחר מתן הזכאות לגשת למבחני הסיום.

4.8 – שנה ד'

4.8.1 - הערכה של הסבבים הקליניים - ציון על סבבים קליניים נועד לאמוד את כישוריו הקליניים של הסטודנט. אלו כוללים: כושר שיפוט קליני, יחס לבעלי חיים חולים, לעמיתים ולצוות, הידע הרפואי, והתנהגות מקצועית כפי שכל אלו באים לידי ביטוי בתפקודו היומיומי של התלמיד. הערכת התנהגותם המקצועית של הסטודנטים והישגיהם על ידי המורים יכולה גם היא להוות חלק מהציון הסופי. ההערכה תהיה מסוכמת לציון אשר יינתן לסטודנט לא יאוחר משבועיים ימים מתום הסבב.

4.8.2 - ציון עובר בסבבים הקליניים הוא 60.

4.8.3 - ההערכה תינתן ע"י מרכז הסבב והצוות הקליני.

4.8.4 - סטודנט שנכשל בסבב הקליני יחזור על הסבב.

4.8.5 - הציון הסופי של שנה ד' יהיה מורכב מהציון שניתן לסטודנט בסבבים השונים ומהמבחן הסופי. על הסטודנט לקבל ציון של 60 לפחות בכל אחד מהסבבים הקליניים ולפחות ציון כללי של 65 במבחן הסיום.

4.8.6 - תנאים להשלמת תואר לסטודנטים שהפסיקו לימודים במהלך שנה ד':

 • הפסיד עד שנה: ממשיך ומשלים מה שהפסיד
 • הפסיד שנה עד שנתיים: צריך לחזור על אחד מכל בלוק ה core
  (רפואה פנימית, כירורגיה, חירום, חיות משק, סוסים, הרדמה),
  שבוע ברדיולוגיה ושבוע בכל התמחות וכן חייב להשלים את החובות של שנה ד שלא סיים.
 • הפסיד שנתיים עד שלוש: צריך לחזור על שני בלוקים מכל בלוק ה core
  (רפואה פנימית, כירורגיה, חירום, חיות משק, סוסים, הרדמה),
  רדיולוגיה, ושבוע מכל התמחות וכן חייב להשלים את החובות של שנה ד שלא סיים.
 • הפסיד שלוש עד ארבע שנים: חובה לחזור על כל השנה.
 • מעל ארבע שנים: קבלה מחודשת תישקל על ידי ועדת הוראה ותוכנית הלימודים תקבע על ידי ועדת הוראה ועשויה לכלול חזרה על חלקים משנים קודמות

4.9 - מבחני גמר

4.9.1 - מבחני הגמר הם מבחנים סופיים הנערכים בתום השנה הרביעית.

4.9.2 - לבחינות הגמר רשאי לגשת סטודנט רק לאחר שסיים את כל לימודיו ועמד בהצלחה בכל הסבבים הקליניים

4.9.3 - בחינות הגמר תיערכנה בכתב ו/או בע"פ, ו/או במתכונת ביצועית, על-פי שקלול שתקבע ועדת ההוראה. אופן הבחינה יתפרסם בתחילת שנת הלימודים הרביעית עבור כל שנת הלימודים.

4.9.4 - הבחינות בע"פ תערכנה בפני 2 מורים לפחות. אחד המורים חייב להיות מהתחום הקליני הנבחן. כבוחן נוסף בבחינות בע"פ, יוכל להשתתף גם מורה ממקצוע קליני אחר, או ממקצוע קדם-קליני.

4.9.5 – ציון המעבר בבחינות הגמר ברפואת חיות משק וברפואת סוסים הוא 65.

4.9.6 – ציון המעבר בבחינת הסיום ברפואת חיות קטנות הוא 65 והוא מורכב ממספר חלקים. אופן חישוב ציון הבחינה הוא כדלקמן:

חלקי המבחן: בחינה בכתב ומבחנים בעל פה במקצועות הבאים: רפואה פנימית, כירורגיה של חיות מחמד קטנות, התמחויות, חירום טיפול נמרץ, והרדמה.

 • יש לעבור את כל אחד מהחלקים בציון של 55 לפחות.
 • יש לעבור את כל המבחן כולו בממוצע של 65 לפחות.
 • סטודנט שנכשל בחלק אחד והממוצע הכללי של כל החלקים היה יותר מ 65, יחזור על המבחן של אותו חלק בלבד.
 • סטודנט שנכשל ביותר מחלק אחד, או שהממוצע הכללי נמוך מ 65 – יחזור על כל המבחן

5 - מועדי הבחינות – על פי הנחיות נה"ל http://info.huji.ac.il/university-services/central_students_unit/bhinot

5.1 - כנהוג באוניברסיטה הבחינות תתקיימנה בשני מועדים – מועד א' ומועד ו ב' .

5.2 - מומלץ לסטודנטים לגשת לכל המבחנים במועד א'.

5.3 - סטודנט שלא ניגש למועד א' או ניגש למועד א' ורוצה לשפר את ציונו, רשאי להיבחן במועד ב' בקורסים בשנים א' ב' ו-ג'. הציון המאוחר מבין שני הציונים של הסטודנט הוא הקובע.

5.4 - סטודנט שלא ניגש לאחד המועדים ללא סיבה מוצדקת ונכשל במועד השני, לא יהיה זכאי למועד נוסף (מועד מיוחד) וציונו בקורס יחשב כנכשל.

5.5 - השתתפות בבחינה במועד ב' מותנית בהרשמה מראש. סטודנט שיגיע לבחינה מבלי שנרשם לא יורשה להשתתף בה.

5.6 - הזכאות למועד מיוחד היא כמפורט להלן: http://info.huji.ac.il/university-services/central_students_unit/bhinot

א. בשל סיבות הקשורות למילואים, כמפורט בהוראות נה"ל.

ב. בשל סיבות הקשורות להריון, לידה, אימוץ וטיפולי פוריות, כמפורט בהוראות נה"ל.

ג. סטודנט שלא נבחן במועד א' או במועד ב' בבחינה שחלה ביום צום דתי.

ד. סטודנט שהיה מאושפז ביום הבחינה בבי"ח, והמציא אישורים רפואיים מתאימים להנחת דעתם של חברי ועדת המעבר שדנה בעניינו.

ה. סטודנט בתקופת אבל על קרוב משפחה מדרגה ראשונה.

ו. סטודנט שנקבעו לו שתי בחינות בקורסים נפרדים באותו יום או בימים עוקבים.

ז. ועדת מעבר רשאית לאשר לסטודנט מועד מיוחד, אם שוכנעה כי בשל נסיבות בריאותיות מיוחדות או נסיבות יוצאות דופן אחרות נבצר מהסטודנט להשתתף בבחינה. את הבקשה למועד מיוחד יש להגיש בצירוף מסמכים מקוריים למזכירות הסטודנטים לא יאוחר משבוע אחרי פרסום ציוני הבחינה במועד הנוסף של אותו הקורס.

5.7 - בחינות בעל פה אשר תתקיימנה בחלק מהמקצועות ובחלק ממועדי ב' (בכפוף לאישור ועדת הוראה) תיערכנה ע"י שני מורים לפחות ממקצוע הבחינה, או ממקצוע שנושאו קרוב למקצוע הבחינה. לא תיערך בחינה בעל-פה בנוכחות מורה אחד בלבד.

6. תקנון בית החולים - תקנון בית החולים והנהלים הקשורים בפעילות הקלינית של הסטודנט במהלך שנה ד' ימסרו לסטודנטים בסוף שנה ג'. הנהלים מופיעים בקישור – תקנון בית החולים.

7. מעבדות וסיורים – במהלך הלימודים יתקיימו מעבדות, סיורים והתנסויות קליניות במוסדות מחוץ לאוניברסיטה. במעבדות , בסיורים ובהתנסות קלינית בתחומים השונים, על הסטודנט להופיע בלבוש המתאים, ולנהוג בנימוס ובכבוד לעמיתים למקצוע אשר מלווים את הסיור וליתר העובדים באותו מקום. סטודנט שהתנהגותו המקצועית תחרוג מהמתבקש, יורחק מהסיור\מעבדה ויכשל בקורס.

להזכירכם, בכל המעבדות, הסיורים וההתנסויות הקליניות הנוכחות הינה חובה. בשל לוח הזמנים העמוס כמעט ולא ניתן יהיה לייצר הזדמנות לחזור על סיור או מעבדה שסטודנט הפסיד או הורחק ממנה בשל התנהגות לא נאותה.

7.1 – לבוש במעבדות – על הסטודנט להופיע למעבדות בחלוק לבן (חיות קטנות ואנטומיה), בסרבל (חיות משק ופתולוגיה), או בגדי חדר ניתוח (מעבדות עיקורים בשנה ג' ובלוק כירורגיה בשנה ד').

7.2 - במעבדות בחיות משק ובפתולוגיה חובה לנעול מגפיים. בנוסף, יש להביא סטטוסקופ למעבדות בקורס שיטות קליניות ובקורס בחיות משק.

7.3 – סיורים - לסיורים בנושא חיות משק יש צורך לבוא לבושים בסרבל, במגפיים ולהביא סטטוסקופ.

7.4 – חליבות - על הסטודנטים בשנה א' להשתתף במספר חליבות כפי שייקבעו מעת לעת. הסברים וסידורי העבודה ימסרו בתחילת שנת הלימודים.

8. עבודות ומטלות במהלך השנה הרביעית - במהלך השנה יידרש הסטודנט להגיש למוריו או להציג בכיתה, עבודות, תרגילים קליניים, סיכומים, דו"חות ניתוח, תיאורי מקרים קליניים, ועוד. דרישות אלו ימסרו לסטודנט בתחילת כל סבב והינם חובה על מנת לזכות את הסטודנט בציון עובר בסבב או בקורס. חל איסור גמור על הגשת אותה עבודה ב-2 קורסים שונים. דין ציון בעבודה כדין ציון בבחינה.

9. סטודנטיות בהריון

רפואה וטרינרית עלולה להעמיד את הסטודנטית בהריון בפני מצבים ברמת סיכון גבוה. מסיבות בטיחות ואחריות ביה"ס כלפי תלמידיו, נדרשות הסטודנטיות בהריון ליידע את הנהלת ביה"ס כבר בתחילת ההיריון, על מנת לגבש תכנית לימודים מתאימה למצבה של הסטודנטית.

ביה"ס יתחשב בסטודנטית הנמצאת בהריון וברצונה. עם זאת, מוטל עליה למלא את כל המטלות והדרישות של תכניות הלימודים בביה"ס, כדי שתוכל לעבור לשנה הבאה או לסיים את לימודיה. אנו מודעים לאפשרות שחלק מהפעילויות הקליניות, המעבדות או הסיורים המתבצעים במהלך הלימודים עלולים להוות סיכון רפואי בזמן הריון. על הסטודנטית להיוועץ עם הרופא המטפל ולהחליט בעצה אחת איתו כיצד לפעול בזמן ההיריון. במקרים אלה על הסטודנטית להודיע על כך למזכירות לענייני הוראה מבעוד מועד על מנת שיבוטל רישומה לקורס\פעילות לימודית אותה אין בכוונתה לבצע. הסטודנטית תחזור על אותם קורסים\ מעבדות\סיורים בשנה שלאחר מכן.

10 זכאות לתואר :

10.1 - תלמיד זכאי לתואר "DVM" בתנאי שהשלים את כל חובותיו האקדמיים עפ"י דרישות ביה”ס (השלים את כל הקורסים בתוכנית הלימודים עם ציון 60 לפחות, השיג ממוצע שנתי של 75 בכל אחת מהשנים ב'-ג', הגיש עבודת גמר ועבר בהצלחה את המבחנים של שנה ד').

10.2 - התלמיד הסדיר את כל חובותיו לאוניברסיטה (תשלומים, ספרים, וכד').

10.3 - התלמיד יפנה אל המזכירות לענייני הוראה של ביה"ס, באמצעות טופס "בקשה לקביעת זכאות לתואר "DVM ובצירוף טופס "אישור השתתפות בסבבים" - בבקשה לבדוק את זכאותו .

11. ציון סופי:

הציון הסופי של מי שסיים חובותיו יורכב מ-3 ציונים:

ציון עבודת גמר: 10% מהציון הסופי

ציון ממוצע משוקלל של הקורסים (שנים א'-ג'): 60%

ציון שנה ד': 30%

לצורך קביעת ציון שנה ד' ייחשבו רק מקצועות בהם יש בחינת גמר או עבודת גמר. כיום מדובר ב – 3 מקצועות: חיות קטנות, רפואת סוסים, ורפואת חיות משק.

המשקל היחסי של כל מקצוע בציון הסופי של שנה ד' יחושב לפי מספר הסבבים (כולל סבבי בחירה) שנלמדו באותו מקצוע מתוך סה"כ הסבבים בכל 3 מקצועות. הציון בכל מקצוע ייקבע לפי 3 מרכיבים: הערכות הסגל על עבודת התלמיד, רמת ידיעותיו וכישוריו הטכניים כפי שבאו לידי ביטוי במהלך הפעילות הקלינית איתו (% 35) וציון במבחן/עבודת גמר (% 65).

12. תואר DVM וטקס חלוקת תעודות

12.1 - תואר DVM יוענק לתלמיד הזכאי לתואר בטקס המתקיים פעם בשנה, במועד שיפורסם. על מועד הטקס תישלח לתלמיד הזכאי לתואר הודעה אישית.

12.2 בטקס יקבל התלמיד תעודה, ו"אישור לימודים וציונים" בעברית. אם מסיבה כלשהי לא יהיה נוכח בטקס יוכל לקבל את התעודה במזכירות ביה"ס החל מהיום שלמחרת הטקס. בכל מקרה לא ניתן לייפות כוחו של נציג מטעם הסטודנט לקבלת התעודה בעת הטקס.

13. קבלת רישיון עבודה

13.1 רישיון לעסוק במקצוע בארץ ניתן ע"י מנהל השירותים הווטרינריים על סמך המצאת תעודת סיום הלימודים וקבלת תואר דוקטור לרפואה וטרינרית (DVM).