בית הספר לרפואה וטרינרית הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית - האוניברסיטה העיברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט

מידע לסטודנטים

האתר עובד בצורה הטובה ביותר עם דפדפן אקספלורר 7 ומעלה ובדפדפנים אחרים

תמונות מתחלפות בפלאש

נהלים, תקנות ומידע כללי

בפרק זה מרוכזים הנהלים והתקנות המיוחדים לתלמידי ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט. תקנות אלו נוספות או מחליפות את אלו המופיעות בפרק נהלים כלליים במבוא ללימודי בוגר בשנתון הפקולטה.

על מנת להקל על הקריאה, ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט יקרא להלן "בית הספר", ביה"ח הוטרינרי האוניברסיטאי מיסודה של האוניברסיטה העברית יקרא להלן "בית החולים", הפקולטה למדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה תקרא להלן "הפקולטה", המזכירות לענייני הוראה של בית הספר לרפואה וטרינרית תקרא להלן "מזכירות ביה"ס", המזכירות לענייני הוראה ותלמידים של הפקולטה תקרא "מזכירות הפקולטה".

ועדת ההוראה של ביה"ס תבדוק את התקנון מעת לעת ותכניס בו שינויים כמתבקש מתכנית הלימודים. כל שינוי בתקנון יכנס לתוקפו החל מהשנה האקדמית שלאחר השנה בה אושר.

כל המידע שמופיע בשנתון זה ומידע נוסף מצויים באתר של ביה"ס: http://ksvm.agri.huji.ac.il

כללי

ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט הינו המוסד היחיד במדינת ישראל המכשיר סטודנטים לקבלת תואר דוקטור לרפואה וטרינרית (D.V.M). ביה"ס רואה עצמו כמרכז של ידע ומצוינות בתחומי הוראת הרפואה הוטרינרית, המחקר הוטרינרי והשרות הוטרינרי, לרווחת בעלי החיים והאדם.

סגל ביה"ס שוקד על ביסוסו של ביה"ס בשורה אחת עם מיטב המוסדות להוראה ולמחקר וטרינרי בעולם. בוגרי ביה"ס משתלבים במגוון רחב של מקצועות הרפואה הוטרינרית הקלינית, במחקר הוטרינרי והמחקר הרפואי והביולוגי בארץ ובעולם. ביה"ס מהווה מקור ראשוני לידע וטרינרי הנוגע לבריאותם ורווחתם של בני אדם, חיות מחמד, חיות המשק וחיות הבר. פעילות זאת נעשית בשיתוף פעולה ואחווה מקצועית עם הממסד הוטרינרי, החקלאי והבריאותי בישראל ועם אנשי המקצוע השונים הפועלים בתחומים אלו: רופאים וטרינרים, רופאים, חוקרים ואנשי מקצועות הרפואה ובריאות הציבור. בעלי חיים מהווים חלק חשוב ומשמעותי בחיי בני האדם בעולם המודרני והמסורתי כאחד. צוות ביה"ס ותלמידיו רואים עצמם מחויבים לשיפור חייהם, בריאותם ורווחתם של בעלי החיים והאנשים הקשורים בהם. מחויבות זו כוללת דאגה לחיות המחמד והמשק, פיקוח על איכות ובטיחות אספקת המזון מן החי ושמירה על בריאות הציבור מפני מחלות המועברות מבעלי חיים לאדם.

הלימודים לקראת תואר דוקטור לרפואה וטרינרית נמשכים 4 שנים. הלימודים בשלוש השנים הראשונות מתקיימים בעיקר בקמפוס הפקולטה לחקלאות ברחובות, ובמהלכן ילמד הסטודנט את מקצועות הרפואה הוטרינרית הקדם קליניים והקליניים בעזרת הרצאות, תרגילים, סמינרים, סיורים, מעבדות ותרגול מעשי של מיומנויות הנדרשות באבחון וטיפול בבע"ח. שנת הלימודים האחרונה נלמדת בעיקרה בקמפוס בית דגן ומוקדשת לעבודה מעשית במקצועות הרפואה הוטרינרית השונים במסגרת של בית החולים הוטרינרי להוראה, במסגרת של עבודה קלינית עם חיות המשק ובעבודה עם אנשי בריאות הציבור וגהות המזון.

בוגרי ביה"ס זכאים לקבל רישיון ממנהל השירותים הוטרינרים במשרד החקלאות לעסוק ברפואה וטרינרית במדינת ישראל.

ע"פ חוק הרופאים הוטרינריים אדם שהורשע בישראל בעבירה פלילית שיש עימה קלון לא זכאי לקבל רישיון לעסוק ברפואה וטרינרית.

מסלול הלימודים:

 • מדי שנה, נפתחת כיתה בת 55 סטודנטים, כאשר כולם אזרחי ישראל שסיימו תואר ראשון באחד מהתחומים: חקלאות (למעט החוגים: ניהול מלונאות משאבי מזון ותיירות; כלכלה חקלאית ומינהל בחקלאות), רפואה, רפואת שיניים, מדעי הרפואה הבסיסיים, מדעי המעבדה הרפואית, רוקחות, ביוטכנולוגיה, פסיכוביולוגיה, מדעי הטבע (למעט מתמטיקה והחוגים הנלמדים במסגרת ביה"ס להנדסה ולמדעי המחשב).
 • המסלול הינו בן 4 שנים. הלימודים בשלוש השנים הראשונות מתקיימים הן בקמפוס ברחובות והן בקמפוס בית דגן, ואילו השנה הרביעית מתקיימת בבית החולים הוטרינרי להוראה בבית דגן ומחוצה לו.
 • השנתיים הראשונות עוסקות בעיקר בלימודי יסוד ולימודים קדם קליניים, ואילו השנה השלישית מוקדשת ללימודים קליניים והכנה לפעילות רפואית מעשית.
 • השנה הרביעית הנה שנה "ארוכה" בת 12 חודשים, המוקדשת כולה ללימוד מעשי של המקצוע על כל היבטיו. שנה זו מורכבת מבלוקים (סבבים) בכל מחלקות ביה"ח להוראה, וכן מהצטרפות לרופאי משק ובריאות הציבור ברחבי הארץ. השנה המעשית דורשת את מלוא זמנו של הסטודנט, והיא כוללת תורנויות וכוננויות בלילה, בסופי שבוע ובחגים.
 • מסלול הלימודים מסתיים במערך של בחינות גמר לקראת מתן תואר DVM.

ועדות בית הספר

ועדת ההוראה:
הועדה מטפלת בענייני ההוראה והלימודים, הועדה מפעילה ועדות-מישנה כולל ועדת מלגות, בהתאם לצורך.

ועדת תכנון ופיתוח:
ועדת תכנון ופיתוח הינה ועדה שתפקידיה לטפל בנושאי כוח אדם אקדמי של בית הספר, הקצאת שטחים, פתוח תחומי מחקר, תקנות ונהלים אקדמיים.

ועדת שנה:
בכל כתה פועלת ועדת שנה המשמשת גוף מנהל לאותה שנה בכל הקשור לתכנון ולהפעלה השוטפת של ההוראה. הועדה מורכבת מיו"ר, משני חברים נבחרים שהם מרכזי קורסים באותה שנה ומשני נציגי הכיתה.

ועדה לעבודות גמר

הסטודנטים בביה"ס לרפואה וטרינרית נדרשים להגיש עבודת גמר כחלק מהדרישות לקבלת תואר DVM. הועדה לעבודות גמר מטפלת בכל העניינים הקשורים לעבודות הגמר, כולל הנחיות, בדיקת עבודות והערכתן. כל ההנחיות לעבודת הגמר מופיעות באתר ביה"ס.

המזכירות לענייני הוראה של בית הספר

מזכירות ביה"ס היא יחידה מנהלית העוסקת בתכנון ובהפעלה של מערכת הלימודים של ביה"ס על היבטיה השונים.
עיקר עיסוקיה הם: תכנון מערכת השעות והפעלתה; תכנון לוח הבחינות והפעלתו; מעקב מסירת ציונים, דיווחם ופרסומם; מעקב אחר תהליך הקבלה; טיפול במתקבלים; טיפול בבקשות לפטורים מקורסים ובעררים; בדיקת המצב האקדמי של התלמיד; הנפקת אישורים; קביעת הזכאות לתואר והענקת התעודות; ריכוז עבודתה של ועדת ההוראה של ביה"ס .

כתובת מזכירות ביה"ס: ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט, הפקולטה למדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה, ת"ד 12, רחובות 76100. טלפון: 9489021/31 -08. פקס: 9467940 -08 . בהתכתבות עם המזכירות יש להקפיד על כל פרט מזהה: שם משפחה, שם פרטי, מס' תלמיד, מס' טלפון, וכתובת מעודכנת כולל מיקוד.

תנאים לקבלת זיכוים/פטורים מקורסים

תנאים לקבלת זיכויים/פטורים מקורסים הינם בהתאם לתקנות של הפקולטה לחקלאות והאוניברסיטה העברית בירושלים.

הפצת מידע

 • נציגי כיתה: מומלץ שלכל כיתה יבחר נציג שיהיה בקשר שוטף עם מזכירות ביה"ס כדי לאפשר העברה יעילה של הודעות ועדכונים לכיתה.
 • לוח מודעות: לוח המודעות המרכזי של מזכירות ביה"ס נמצא בבניין וטרינריה.
 • אתר האוניברסיטה באינטרנט: www.huji.ac.il
 • אתר ביה"ס לרפואה וטרינרית: http://ksvm.agri.huji.ac.il
 • אתר ביה"ח הוטרינרי להוראה: http://vethospital.huji.ac.il
 • דואר אלקטרוני: מערכת השעות, מועדי הבחינות, שינויים במערכת השעות והודעות שוטפות אחרות ישלחו לסטודנטים ב-email.
 • הודעות SMS לטלפון הסלולארי
 • מענה קולי טלפוני 02-6584111

ספרייה

ספריית ביה"ס ממוקמת בספריית הפקולטה לחקלאות ברחובות. סניף "קליני" של הספרייה נמצא בביה"ח הוטרינרי להוראה בבית דגן ומשרת את תלמידי שנה ד' ורופאי ביה"ח. פרטים ניתן לקבל בספריית ביה"ס, בית דגן, בטלפון: 03-9688562. כמו כן, קיימת ספרייה למדעי הוטרינריה במכון הוטרינרי ע"ש קמרון, בית דגן, טלפון: 03-9681666

חיסונים

קבלת חיסון לכלבת, הינה תנאי להתחלת הלימודים.

עומס הלימודים ומשך הלימודים


שנים א'-ב': לימודים פרה-קליניים

כל שנת לימודים מחולקת ל-2 סמסטרים. כל סמסטר הוא בן כ-14 שבועות. בין הסמסטרים יש חופשה של כ-4 שבועות לצורך קיום בחינות מועד א' של סמסטר א'. הלימודים מתקיימים ביום א' בין השעות 9:15-17:00; בימים ב'-ה' בין השעות 8:15-17:00. יום ו' משמש לסיורים, להשלמות, ולפתרון בעיות מיוחדות של מערכת השעות ולוח הבחינות.
מערכת השעות עלולה להשתנות במהלך הסמסטר בהתראה קצרה אך נעשה כל שביכולתנו שמסגרת השעות השבועיות לא תשתנה. מזכירות ביה"ס תעשה כל שביכולתה על מנת להקטין את השינויים ולמנוע חריגות.

נוכחות בשיעורים והיעדרויות

כל הקורסים, המעבדות והסיורים הניתנים בבית הספר לרפואה וטרינרית בשנים א'-ג' הינם חובה ללא יוצא מין הכלל. לצורך מעקב והדגשת חשיבות העניין הונהג בבית הספר מערך של רישום נוכחות בשיעורים. סטודנט אשר יודע על דבר היעדרות עתידית יודיע על כך למזכירות בית הספר מבעוד מועד.
היעדרויות מוצדקות כוללות שירות מילואים, חופשת לידה ואירועים של אבל משפחתי. גם במקרים אלו יתכן ויידרש הסטודנט להשלים מעבדות או סיורים שהחסיר אך יעשה כל מאמץ מטעם המערכת להקל ולסייע בידו להשלים את החסר ולהשתלב חזרה בלימודים.

שנה ד': לימודים קליניים

שנה זו היא שנת ההתנסות המעשית. על מנת לאפשר שנה זו הוקם בית החולים הוטרינרי אשר פועל ללא הפסקה בכל ימות השנה ובכל שעות היממה. אי לכך פעילות הסטודנטים במחלקות השונות במסגרת הבלוקים הקליניים - המעשיים הינה תובענית מבחינת זמן וכוללת פעילות בלילות, בסופי שבוע ובחגים לצורך הגשת שרותי רפואה לבעלי חיים המטופלים בבית החולים. הסטודנטים המתנסים בפעילות הקלינית במסגרת הבלוקים השונים אחראיים על בעלי החיים שבטיפולם במשך כל שעות היום ובכל ימות השבוע.
תקנון בית החולים והנהלים הקשורים בפעילות הקלינית של הסטודנט במהלך שנה ד' ימסרו לסטודנטים בסוף שנה ג'.

לימודי בחירה בשנה ד'

הבלוקים - ךהךן סבבים בשנה זו הינם קורסים במהלכם מועבר חומר לימודי חשוב, הם בעלי מספר בשנתון ומזכאים את הסטודנט בציון אשר ישוקלל בציון הסופי לתואר. חלק מהסבבים הללו הם חובה ונכללים במסגרת חובותיו לתואר D.V.M וחלק מיועדים להעשרת הסטודנט בתחומים שמעניינים אותו. הסטודנט רשאי לבחור 7 בלוקים מהמגוון שמוצע לו במהלך השנה, לפי הפירוט בשנתון. הסטודנט חייב בציון עובר בכל קורס כזה.
לבוש והופעה במהלך שנה ד'
על הסטודנט ללבוש חלוק לבן, מדים ירוקים, מדים תכולים או סרבל בהתאם לדרישות הבלוק בו הוא משתתף.
הסטודנטים מתבקשים להקפיד על הופעה מכובדת נקייה ומסודרת בכל עת. הסטודנטים יקבלו תג זיהוי (תג שם), אותו יענדו בביה"ח או במסגרת בלוקים הקשורים במגע עם ציבור.

מעבדות
על הסטודנט להופיע למעבדות בחלוק לבן (חיות קטנות) או בסרבל (חיות משק ופתולוגיה). במעבדות בחיות משק ובפתולוגיה חובה לנעול מגפיים. בנוסף, יש להביא סטטוסקופ למעבדות בחיות משק.

סיורים
לסיורים של חיות משק, יש צורך לבוא בסרבל , מגפיים וסטטוסקופ.

חליבות
על הסטודנטים בשנה א' להשתתף במספר חליבות. הסבר וסידורי העבודה ימסרו בתחילת שנת הלימודים.

תנאי מעבר משנה לשנה

מעבר משנה לשנה (בשנים א'-ד') יאושר רק לאחר שהסטודנט נכח בשיעורים, מילא את כל חובותיו האקדמיים ועמד בהצלחה בבחינות של שנת הלימודים אותה סיים.
ציון המעבר בכל קורס בביה"ס הוא 60.

הפסקת לימודים

תלמיד שלא עמד בתנאי המעבר כפי שנקבעו ע"י ביה"ס, אינו רשאי להמשיך בלימודיו. ועדת ההוראה תדון אם לאפשר לתלמיד להמשיך בלימודיו ואם כן באילו תנאים. בכל מקרה, יורשה לתלמיד לחזור על שנה פעם אחת בלבד במהלך לימודיו לתואר.
סטודנט החוזר על שנה חייב בכל החובות של סטודנט מן המניין באותה שנה, למעט קורסים עליהם אושר לו פטור.

סטודנטיות בהריון
רפואה וטרינרית עלולה להעמיד את הסטודנטית בהריון בפני מצבים ברמת סיכון גבוה. מסיבות בטיחות ואחריות ביה"ס כלפי תלמידיו, נדרשות הסטודנטיות בהריון ליידע את הנהלת ביה"ס מוקדם ככל האפשר, על מנת לגבש תוכנית לימודים מתאימה למצבה של הסטודנטית.
ביה"ס יעשה כל שביכולתו להתחשב בסטודנטית וברצונה. עם זאת, מוטל עליה למלא את כל המטלות והדרישות של תכניות הלימודים בביה"ס, לפני שתוכל לעבור לשנה הבאה או לסיים את לימודיה. למורים הזכות והחובה המוסרית לסרב לתת לסטודנטית בהריון להשתתף בפעילות וטרינרית/לימודית כאשר ידוע להם שהדבר עלול להיות מסוכן עבורה . במקרים אלה על המורים לתעד את המקרה בכתב, להודיע על כך לסטודנטית ולהכניס המסמך לתיק האישי.

תשלום על סיורים לימודיים תכנית הלימודים כוללת סיורים לימודיים (כולל בבלוקים בשנה ד') התלמידים יחוייבו בתשלום עבור השתתפותם בסיורים הלימודיים עפ"י הנחיות ועדת מלץ והמתחייב מהן.

הרכב הציון בקורס
שנים א'-ג'

ציון עובר בכל קורסי בית הספר הוא 60. הציון ניתן על סמך ציון המבחן ובנוסף יכול לכלול מרכיבים שונים כמו בחנים, נוכחות בשיעורים, סמינרים ומטלות שונות אשר יוצגו בפני התלמידים ע"י מורי הקורס. האופן בו מחושב הציון בקורס יוצג בפני הסטודנטים לפני תחילת הקורס ואין ביכולתו של המרצה לשנות אופן זה במהלך הקורס.
בקורס שמורכב ממספר מרכיבים ברורים, ולא תלויים זה בזה, רשאים המורים באישור ועדת השנה לדרוש ציון עובר ( 60 ) בכל מרכיב. אם לא השיג הסטודנט ציון מעבר באחד מן המרכיבים, יהיה ציונו הסופי 64 לכל היותר וידרש לחזור על הבחינה במרכיבים בהם נכשל. קורס המורכב ממרכיבים שונים בו אין דרישה לקבל ציון "עובר" בכל מרכיב, וציון הסופי בקורס הוא 64 ופחות, רשאי מרכז הקורס לדרוש מהסטודנט לחזור על כל המרכיבים במועד ב'.

שנה ד'

הציון הסופי בשנה ד' יהיה מורכב מהציון שניתן לו בסבבים השונים ומהמבחן הסופי. על הסטודנט לקבל לפחות ציון של 65 בכל אחד משני מרכיבי הציון הסופי. סטודנט שלא עומד בדרישות אלו יצטרך לחזור על אחד או יותר מהסבבים ועל המבחן, בהתאם לקביעת ועדת השנה.

ציון של 59-50 בסבבים של רפאות סוסים, כירורגית חיות קטנות או רפאות חיות קטנות, מחייב לחזור על הסבב במשך שבועיים ציון מתחת ל- 50 בסבבים אלו יחייב את הסטודנט לחזור על שני סבבים כלומר לעבור בסבב ש חודש ימים באותו תחום.

ביתר הסבבים - ציון מתחת ל-60, מחייב לחזור על הסבב לתקופה של שבועיים.

סמינרים

 • הנוכחות בסמינרים חובה.
  אי נוכחות מספקת בסמינרים גוררת כישלון בקורס הסמינרים ומונעת מהסטודנט לעלות לשנה הבאה כדומה לנעשה עם קורסים אחרים בבית הספר.

עבודות ומטלות

במהלך הלימודים יידרש הסטודנט להגיש למוריו, או להציג בכיתה, עבודות תרגילים קליניים, סיכומים, דו"חות, ניתוח, תיאורי מקרים קליניים, ועוד. דרישות אלו ימסרו לסטודנט בתחילת כל סבב והינם חובה על מנן לזכות את הסטודנט בציון עבר בסבב או בקורס.

חל איסור גמור על הגשת אותה עבודה ב-2 קורסים שונים. דין ציון בעבודה כדין ציון בבחינה. מועד ההגשה: יש להגיש עבודות בקורסים, תוך חודש מסיום הקורס, ובאישור המורה - עד 30.8 של אותה השנה.

עבודת גמר

עבודת גמר הינה עבודת מחקר עצמאית של הסטודנט שמהווה חלק מהדרישות לקבלת תואר D.V.M. עבודת הגמר מתבצעת במהלך הלימודים ומוגשת עד למועד סיום הלימודים. קבלת תעודה DVM (ורישיון העבודה המותנה בה) תעוכב עד לקבלת ציון סופי על העבודה.
הנחיות לעבודת הגמר באתר: http://ksvm.agri.huji.ac.il/students/finalproj.htm

זכאות לתואר

תנאי זכאות:

 • תלמיד זכאי לתואר "DVM" בתנאי שהשלים את כל חובותיו האקדמיים עפ"י דרישות ביה"ס (השלים את כל הקורסים בתוכנית הלימודים עם ציון 60 לפחות, הגיש עבודת גמר עבר בהצלחה את המבחנים של שנה ד').
 • התלמיד הסדיר את כל חובותיו לאוניברסיטה (תשלומים, ספרים, וכד').
 • התלמיד פנה אל המזכירות לענייני הוראה של ביה"ס, באמצעות הטופס "בקשה לקביעת זכאות לתואר DVMובצירוף הטופס "אישור השתתפות בסבבים" - בבקשה לבדוק את זכאותו.

ציון סופי:

הציון הסופי של מי שסיים חובותיו יורכב מ-3 ציונים:
ציון עבודת גמר: 10% מהציון הסופי
ציון ממוצע משוקלל של הקורסים (שנים א'-ג') 60%
ציון שנה ד': 30%
ציון סופי: סיכום של הנ"ל

במידה ולא הוגשה עבודת גמר, הציון הסופי יורכב מ-2 ציונים:
ציון ממוצע משוקלל של הקורסים (שנים א'-ג')  < 70%
ציון שנה ד': 30%
ציון סופי: סיכום של הנ"ל

לצורך קביעת ציון שנה ד' ייחשבו רק מקצועות בהם יש בחינת גמר או עבודת גמר. כיום מדובר ב - 3 מקצועות: חיות קטנות, רפואת סוסים, ורפואת חיות משק. מקצועות נוספים עשויים להתווסף לרשימה או להיגרע ממנה בתלות בחובת מבחן או עבודת גמר.
המשקל היחסי של כל מקצוע בציון הסופי של שנה ד' יחושב לפי מספר הסבבים (כולל סבבי בחירה) שנלמדו באותו מקצוע מתוך סה"כ הסבבים בכל 3 מקצועות. הציון בכל מקצוע ייקבע לפי 2 מרכיבים: הערכות הסגל על עבודת התלמיד, רמת ידיעותיו וכישוריו הטכניים כפי שבאו לידי ביטוי בעבודה איתו במהלך שנה"ל (% 35) וציון במבחן/עבודת גמר (% 65).

תואר DVM וטקס חלוקת תעודות

תואר DVM יוענק לתלמיד הזכאי לתואר בטקס המתקיים פעם בשנה, במועד שיפורסם. על מועד הטקס תישלח לתלמיד הזכאי לתואר הודעה אישית. בטקס יקבל התלמיד תעודה, ו"אישור לימודים וציונים" בעברית. אם מסיבה כלשהי לא יהיה נוכח בטקס יוכל לקבל את התעודה במזכירות ביה"ס מהיום שלמחרת הטקס. בכל מקרה לא ניתן לייפות כוחו של נציג מטעמו לקבלת התעודה בעת הטקס.

קבלת רישיון עבודה

רישיון לעשוק במקצוע בארץ ניתן ע"י מנהל השירותים הוטרינריים על סמך המצאת תעודת סיום הלימודים וקבלת תואר דוקטור לרפואה וטרינרית (DVM).