בית הספר לרפואה וטרינרית הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית - האוניברסיטה העיברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט

תמונות מתחלפות בפלאש

65764 - רפואת עופות

אחראים:

דר' טרומפר טל: 050-5240627
דר' פרק 050-6241343 , 9681639 - 03

מטרת הבלוק:

הקניית מושגי יסוד ברפואת עופות ממבטו של רופא ווטרינר למחלות עופות.

הנושאים העיקריים:

1. הכרת השלוחות השונות
2. הכרת סוגי גידול שונים.
3. ממשק כחלק מרפואות עופות.
4. כלכלה כחלק מרפואת עופות
5. מבנה רפואי בארץ פיקוח קליניקה.
6. הכרת המחלות השונות בענף בעלי כנף.
7. מניעה וטיפולים.

מהלך הבלוק:

1. שיחת פתיחה ותאום הבלוק
2. ביקורים במשק העופות בליווי רופא ווטרינר למחלות עופות.
3. יום מעבדה באחת ממעבדות אבחון למחלות עופות.
4. השתתפות בימי עיון ופגישות אזוריות.
5. השתתפות בפורום של רופאים ווטרינרים למחלות עופות.

דרישות:

1. השתתפות פעילה
2. חלוקים, כפפות ומספריים.
3. כתיבת "CASE REPORT " תאור של אחד מהמקרים בהם נפגשים במהלך הבלוק.

מבנה הציון:

1. התרשמות מהרופאים המלווים 50%
2. ציון "CASE REPORT " 50%

תקופת הבלוק:

שבועיים. - הבלוק מתקיים במשך כל השנה.