בית הספר לרפואה וטרינרית הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית - האוניברסיטה העיברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט

תמונות מתחלפות בפלאש

65767- בריאות ציבור

מטרה:

להכיר את תחום בריאות הציבור הוטרינרית במדינת ישראל על ענפיו השונים.

צוות הבלוק:

ד"ר אייל קלמנט טלפון: 054-8820685
ד"ר ניר רודולר (מרכז הבלוק) טלפון: 052-3227210

משך הבלוק:

שבועיים

מהלך הבלוק:

במהלך הבלוק יבקרו הסטודנטים באתרים שונים ויפגשו בעלי מקצוע שונים העוסקים בתחומים הקשורים בבריאות ציבור וטרינרית. לפני הביקור תתבצע שיחת רקע והיכרות עם הווטרינר במקום. במהלך הבלוק יבקרו הסטודנטים בבית-מטבחיים, משחטת עופות ומפעל ליצור מוצרי בשר מעופות. הסטודנטים יבקרו בנמל בנקודת בקרה על יבוא ויצוא של בשר. יום אחד יוקדש לביקור בנקודת ממכר של דגים ובשר ברשת שיווק. יומיים עד שלושה יבלו הסטודנטים אצל וטרינר ברשות מקומית וילמדו את חוקי ההסגר הקשורים במחלת הכלבת, ילמדו ביצוע של בדיקות משנה ויסיירו עם הווטרינר בשווקים ובבתי-עסק לממכר מזון. יום אחד יוקדש לביקור במעבדה ממשלתית במשרד החקלאות המבצעת בדיקות מיקרוביולוגיות ובדיקות לשאריות אנטיביוטיות. יום אחד יוקדש לביקור במשרד הבריאות והסטודנטים יתלוו לביקורת במפעל בשר. במהלך יום או יומיים יערך ביקור בלשכה וטרינרית בו יכירו הסטודנטים את עבודתו של הרופא הלשכתי. יום אחד יוקדש להצגת סמינר העוסק במאמר בתחום בריאות ציבור וטרינרית. יום נוסף יוקדש ללימוד עקרונות ה- HACCP ולתרגול.

לבוש הופעה וציוד:

יש לשאת עמכם חלוק לבן במשך כל תקופת הבלוק שיהיה מוכן לשימוש בעת הביקור בחלק מן האתרים בבלוק ע"פ הצורך שיוגדר במקום ע"י הווטרינר המארח.

מצב בריאותי והריון:

במסגרת עבודתכם בבלוק האמבולטורי תחשפו לגורמים שונים העלולים לגרום לתחלואה, הפלות ופגיעה בעובר. בכדי להקטין למינימום האפשרי את הסיכונים על הסטודנטים למלא אחר ההוראות הבאות:

  1. להודיע לרופא האחראי לפני תחילת הבלוק על הריון (בכל שלב) ו/או תחלואה. לחילופין, סטודנט הבוחר שלא לעדכן את הרופא הווטרינר האחראי וזאת מתוך צנעת הפרט, מתבקש להתייעץ עם רופאו האישי ולפעול על פי הנחיתו.
  2. סטודנט הסבור שמצבו הבריאותי או הפיזי אינו מאפשר את השתתפותו המלאה בבלוק, יפנה למרכז הבלוק או למנהל בית הספר לפחות חודש לפני תחילת הבלוק.
  3. יש למלא בדייקנות ובמלאות אחר הוראות הרופאים המנחים.
  4. במקרה של הופעת מחלה או שינוי במצב הבריאותי במהלך הבלוק ו/או לאחריו, ממומלץ לאחר התייעצות עם הרופא המטפל ובמידת האפשר, להודיע למרכז הבלוק על האירוע.

הכנה לקראת הבלוק:

מומלץ ביותר לעבור על החומר הנלמד בנושא בריאות ציבור וטרינרית (אפידמיולוגיה, מיקרוביולוגיה של מזון, הפקת רקמות מן החי).

סדרי העבודה:

  1. בכל בלוק ישתתפו ארבעה סטודנטים. כל סטייה מכלל זה טעונה אישור מיוחד ממרכז הבלוק.
  2. מאחר והבלוק בנוי מחלקים רבים ייתכנו שינויים. הסטודנטים יקבלו לוח זמנים מפורט לפני כל בלוק אולם הם עדיין צריכים לדאוג ליצור קשר עם האנשים הרלוונטיים לפחות יום לפני ההגעה לכל מקום.
  3. במהלך הבלוק יצטרכו הסטודנטים להגיע לאתרים שונים ברחבי הארץ מבית-שאן ועד באר-שבע. השתתפות בבלוק כרוכה עם כן בנסיעות רבות. יש לדאוג לכן לפני הבלוק כי לפחות לאחד הסטודנטים יהיה רכב בתקופת הבלוק.
  4. העבודה בבלוק בריאות הציבור מבוססת על שיתוף פעולה ולעיתים על עזרה מבעלי-מקצוע שונים על בסיס התנדבותי. יש לכן לנהוג בכבוד הראוי לאנשים אלו, להתייצב בשעה המתאימה ע"פ הקביעה עמם ולהישמע להוראותיהם. בעיות משמעתיות יטופלו בכל חומרת הדין.
  5. אין לבצע תורנויות במחלקות אחרות במהלך הבלוק.

דרישות ומטלות:

סטודנט אשר לא יעמוד בתנאי המינימום על פי הערכת הצוות המקצועי יאלץ לחזור על הבלוק במסגרת בלוק בריאות הציבור של בית הספר.
אי הגעה לאחד מהאתרים תחייב השלמה מאוחר יותר. לא יינתן ציון עד שנושאים אלו יוסדרו.
בנוסף, יידרשו הסטודנטים להציג מאמר בתחום בריאות הציבור הוטרינרית אשר יינתן להם ע"י אחד ממרכזי הבלוק. ציון הבלוק הסופי יתבסס במידה רבה על הצגת הסמינר ועל העבודה שתוגש בנושא HACCP במהלך הבלוק.