בית הספר לרפואה וטרינרית הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית - האוניברסיטה העיברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט

תמונות מתחלפות בפלאש

65768 - חיות מעבדה

פעילות צפויות במהלך הבלוק

ביקורת וטיפול בבעלי חיים קבלת בע"ח מספקים
מעקב וטיפול במהלך מחקר
אפיון פנוטיפים טרנסגנים
ביצוע פרוצדורות מחקריות (מותנה בהרשאה מתאימה) כירוגיות
ניסויים מטבוליים
הדמיה
פעילות אתיקה בדיקת בקשות מחקר
שיתוף בישיבות ועדה אתית
מעבדת אבחון פרזיטולוגיה
בקטריולוגיה
סרולוגיה
פתולוגיה (היסטו)
הכרת נהלי יבוא/יצוא בעלי חיים  
מעקב פרמטרים סביבתיים בקרת סביבתית ממוחשבת
הכרת ציוד יעודי (אוטוקלבים, IVC)
העשרה סביבתית  
הדרכה הדרכה פרטנית של חוקרים
קורס אתיקה בסיסי
השתלמויות למיני בע"ח שונים