בית הספר לרפואה וטרינרית הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית - האוניברסיטה העיברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט

תמונות מתחלפות בפלאש

65785 - הדמיה רדיולוגיה

כללי:

מחלקת הדמיה נותנת שירות דיאגנוסטי לשאר מחלקות בית החולים. ציוד המחלקה הינו יקר ועדין מצד אחד ועשוי להזיק בשימוש לא נכון מצד שני. לכן, יש למלא אחר הוראות הבטיחות וכללי התפעול בצורה מדויקת ואחראית.

סדר היום:

תחילת יום העבודה בשעה 7:30 בבוקר. בימים בהם יש ישיבת בוקר כללית על הסטודנט להשתתף בה ובשאר הימים יוקדש זמן זה בבוקר לקריאת צילומים ודיון בנושאים הקשורים להדמיה. ישיבת הבוקר ברדיולוגיה מתחילה בשעה 8:30 כאשר עד לשעה זאת יסיים הסטודנט לסדר את חדרי הרנטגן, לאסוף צילומים המצויים בחירום ולסדרם בחדר הארכיון.

לפני תחילת הבלוק יש לרענן את הזיכרון בנושא הרדיולוגיה והאנטומיה הרדיוגרפית.

בתחילת הבלוק הסטודנטים יעברו על אוסף צילומים בנושא אנטומיה (=חידון אנטומי-רדיוגרפי)

הוראות כלליות:

  • הנך אחראי/ת, בתקופת עבודתך במחלקת הרדיולוגיה, לניקיון וסדר בחדרי הרנטגן והפיתוח.

בכל זמן העבודה בחדר הרנטגן והאולטרסאונד יש ללבוש חלוק לבן.

סידור חדרי הרנטגן בתחילת יום העבודה:

יש לסדר את חדר הרנטגן וחדר הפיתוח בכל בוקר לפני תחילת העבודה וכן לדאוג כי כל הדרוש לפעילות השוטפת התקינה מצוי בחדר.

יש לכבות את מכונת הפיתוח, אשר הייתה דלוקה במשך הלילה בהתאם להוראות הנמצאות לידה ולנקות את הגלילים של המפתח והמקבע. להקפיד כי המכסה סגור היטב.

יש להעביר פילם "משומש" לפני תחילת יום העבודה.

(שמירה נאותה על מכונת הפיתוח תבטיח עבודה יעילה, שמירה על איכות הצילומים ובעיקר תבטיח את שלמות מכונת הפיתוח לאורך ימים.)

בסיום יום העבודה, לפני עזיבת ביה"ח, יש על הסטודנט לוודא שחדר הרנטגן מסודר.

מכונת הפיתוח כבויה ויש לנעול את חדר הרנטגן ולוודא שהמפתח מצוי בחירום.

הכנת עבודת סיום:

על כל סטודנט/ית להכין עבודה כחלק מדרישות הבלוק.

העבודה הנה סיכום כתוב של מקרה קליני. רצוי מקרה שהיה בזמן בלוק הרדיולוגיה, כאשר לאמצעי ההדמיה יש חלק חשוב בקבלת האבחנה וכן יש אבחנה חד משמעית לגבי סיבת התחלואה , אם ע"י ניתוח, PM או בכל צורה אחרת.

העבודה חייבת להיות כתובה בדומה לצורה בה מגישים מקרה בישיבות הבוקר ותכלול:

פרטי בע"ח, אנמנזה, ממצאים קליניים, ממצאי הבדיקות השונות שנעשו, תאור
מפורט של הממצאים הרדיולוגיים,האולטרסונוגרפיים, CT ואחרים (במידה ויש), רשימה
מפורטת של אבחנות אפשריות והצעות למהלך האבחון, אבחנה סופית והצורה בה הושגה
כולל תאור מפורט של ממצאי הבדיקה שהביאה לאבחנה הסופית.
בסוף העבודה יש להוסיף סקירה ספרותית לגבי נושא העבודה וכן סיכום של מאמר עדכני
בנושא הקשור לעבודה שיכול להיות מספרות וטרינרית או הומנית.
העבודה צריכה לכלול את כל תמונות ההדמיה הרלוונטיות למקרה כשהן סרוקות ומועברות
למחשב.

העבודה תוגש כמדיה אלקטרונית בלבד (כמסמך word or power point)

ללא הגשת העבודה לא יסתיימו חובות הסטודנט/ית לבלוק הרדיולוגיה. העבודה תיבדק ויינתן עליה ציון. במידת הצורך יתקן הסטודנט את העבודה בהתאם להנחיות. את העבודה חייבים להגיש גם אלו אשר סיימו את בלוק הרדיולוגיה.

עבודה מהנה ולימוד מרתק!
צוות הרדיולוגיה