בית הספר לרפואה וטרינרית הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית - האוניברסיטה העיברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט

תמונות מתחלפות בפלאש

65790 - רפואת חירום

מטרות

בניית היכולת לבצע מיון ראשוני (TRIAGE) של בע"ח חולה או פצוע בחירום.

בניית היכולת לבצע בדיקות ראשוניות, ולהגיש טיפול ראשוני לבע"ח חולה או פצוע לפי סדר קדימויות נכון.

בניית יכולת אינטגרציה של ידע תיאורטי ומעשי עם ההיסטוריה הרפואית וממצאי הבדיקה הגופנית בבעל חיים חולה או פצוע.

הקניית ידע בפרוצדורות אבחוניות וטיפוליות.

הקניית יכולת מקצועית, טכנית ומעשית באבחון וטיפול בבע"ח.

הקניית גישה ותקשורת לבע"ח ולבעליהם, ואחריות למטופלים.

חברי הצוות במחלקה לרפואת חירום וטיפול נמרץ הם:

ד"ר ירון ברוכים - מנהל המחלקה. מומחה ישראלי לרפואת חיות קטנות
ד"ר אפרת קלמר- מומחית אמריקאית לחירום טיפול נימרץ.
ד"ר סיגל קליינברט - רופאה במחלקה
ד"ר אורלי זמר - רופאה במחלקה
ד"ר קרולינה קודנר - טכנאית ראשית חירום טיפול נמרץ
רמי פרייס - טכנאי ראשי חירום טיפול נמרץ
רופאים סטאז'רים (interns ):מתחלפים ברוטציות

סדר יום:

7.30 - 7.45 חלוקה של אחריות על המקרים במחלקה. סטודנט אחד בטיפול נמרץ (מאושפזים) שני קבלת מיקרים (חירום) ושלישי מאושפזים קלים וקבלת מיקרים. החלוקה תהיה לסרוגין.

7.45 - 8.30 בדיקה מקיפה של בעה"ח המאושפז, טיפולי בוקר, SOAP מפורט, וכתיבת הוראות טיפול לכל המאושפזים להמשך היום. הדגש של טיפולי הבוקר יהיה על ההיבטים הרפואיים של החיה שיאפשרו לסטודנט להעריך את החיה. אחריות הסטודנטים בטפולי הבוקר היא על המעקבים והערכת בעל החייים ולא מתן תרופות אלא אם יש זמן.

9.00 - 10.00 ישיבת בוקר בנוכחות רופא החירום, סטודנטים של בלוק חירום, הסטודנטים והרופא התורנים מהלילה הקודם. ידונו מקרים שונים שנמצאים במחלקה, מקרים שהיו בלילה, ונושאים שונים ב רפואת חירום.

9.30 - 20.00 קבלת מקרי חירום ביחד עם רופא החירום סטודנט אחד. טיפול במאושפזים של מחלקת חרום טפול נמרץ, (2 סטודנטים). הסטודנטים אחראים לכל טיפולי המאושפזים במחלקה מטיפולי 8:00 בבוקר עד 20:00 בערב בשיתוף מלא עם הטכנאים. בכל מקרה הסטודנטים של מחלקת חירום יהיו אחראיים על כל המקרים שהם קיבלו במשך אותו היום עד לשחרורם או העברתם למחלקה אחרת. הסטודנט יכין סיכום מפורט בתיק של כל מאושפז במתכונת SOAP לפני שילך הביתה בכל ערב.

שעות העבודה, ישיבות בוקר ונוהלי העברת מקרים מאושפזים

  1. שעות העבודה בין 7:30 עד 20:00 ועד סיום טיפולי ערב בבע"ח המאושפזים במחלקה.
  2. טיפולי הבוקר והערכת המצב של בעה"ח (SOAP) יבוצעו עד למועד ישיבת הבוקר המחלקתית (בד"כ 9:00) או הסמינר (בד"כ 8:15). על הסטודנט האחראי להכיר את כל הפרטים בתיק בע"ח שבאחריותו מרגע קבלתו בביה"ח, ומומלץ לבצע קריאה נוספת בספרות על הבעיות/טיפולים בבעה"ח. בישיבת הבוקר על הסטודנט להיות מסוגל להציג את המקרה באופן מפורט.
  3. סטודנטים שאין באחריותם מקרים מאושפזים ישתתפו בטיפול בבע"ח שבאחריות חבריהם. אין לסיים את יום העבודה לפני שכל המקרים במחלקה טופלו.
  4. היעדרות משעות עבודה יש לתאם מראש במידת האפשר עם מנהל המחלקה, ובהיעדרו עם רופא בכיר במחלקה.
  5. בתחילת כל יום עבודה סטודנט האחראי על בע"ח מאושפז יתעדכן ע"י תורני הלילה בע"פ על מצבו, ובסיום יום העבודה חובתו לעדכן באופן מלא את תורני הלילה.
  6. אין לשחרר בע"ח מאשפוז או לאשפזם ללא אישור רופא (הרופא האחראי או רופא תורן).
  7. ישיבות בוקר מחלקתיות מתקיימות בשעות 9:00-10:00 : 0 פרט לימים ג' ו-ד בהם מתקיימות פעילויות אחרות.

עבודת הלילה

על תורני הלילה להגיע למחלקה בשעה 19.30. עד השעה 20.00 עליהם לעבור חפיפה עם הסטודנטים של היום (טיפול נמרץ וחירום), לחלק ביניהם את המקרים,ולקבל אחריות עליהם עד 8.00 בבוקר למחרת. יש לכתוב סיכום קצר במתכונת SOAP בכל תיק שיתאר את מה שהתרחש בלילה עם המאושפז. הסטודנטים יקבלו את המקרים המגיעים בין 20.00 בערב לבין 8.00 בבוקר למחרת לפי הנחיות הרופא התורן. סיכום מפורט במתכונת SOAP ייכתב בכל תיק מהמקרים שהגיעו בלילה, הסטודנט יהיה מוכן להעביר את המקרה בצורה מסודרת לסטודנטים של היום ולהציגו בישיבת הבוקר. על הסטודנטים של הלילה להתחיל את טיפולי הבוקר בשעה מספיק מוקדמת כך שבסיוע הסטודנטים של היום, הטיפולים יסתיימו בסביבות השעה 8.30. הסטודנטים של הלילה ישוחררו לאחר ישיבת הבוקר.