בית הספר לרפואה וטרינרית הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית - האוניברסיטה העיברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט

תמונות מתחלפות בפלאש

65821 - נוירולוגיה

משך הבלוק - שבועיים.

מספר סטודנטים - 2-4.

חומר קריאה - לפני הבלוק על כל סטודנט לקרא את חוברת הקורס " נוירולוגיה קלינית - שנה ג

וכן לחזור על חוברת האנטומיה משנה א'.

ימי קבלת מקרים בנוירולוגיה - ימי ב' ו - ד' בהם מתקבלים מקרים משעה 10:00

בימי א' ג' ו ה' תבוצע עבודת אבחון (צילומים תחת הרדמה, מיאלוגרפיות, CT , לקיחת CSF ,
EMG וכו') וכן יבוצעו ניתוחים נוירוכירורגים.

בכל בוקר מימי השבוע נפגשים בשעה - 08:30 במחלקת חירום על מנת לבצע מיון למקרים
הנוירולוגים שהגיעו לחירום במהלך הלילה.

הסטודנטים בבלוק יגיעו מידי בוקר בשעה שתאפשר להם לסיים לבצע את כל המוטל עליהם עד
לשעה 08:30. לאחר שיסיימו טיפולי בוקר למקרים שלהם יעברו במחלקת חירום ויתוודעו לכל
המקרים אשר הגיעו בלילה לחירום ולהם בעיה נוירולוגית. הסטודנטים יבצעו בדיקה נוירולוגית
לאותם מקרים חדשים מהחירום תוך מילוי טופס בדיקה נוירולוגית אשר יוכנס לתיק הרפואי
וירשמו אותם ברשימה של מקרים לייעוץ.
יש למלא SOAP מלא בכל בוקר ואחר הצהרים. ה - SOAP חייב לכלול את כל הסעיפים
האמורים: תיאור מצבו הכללי של בעל החיים, מדידת פרמטרים מדידים (דופק , קצב נשימה וכו')
הערכה של הסטודנט לגבי מצבו של בעל החיים ולבסוף תוכנית פעולה. ה- SOAP חייב להיות
רשום בתיק לפני ישיבת הבוקר אשר תחל בשעה 09:00.

הסטודנטים ינהלו לעצמם רישום של המקרים אשר אותם ראו במהלך הרוטציה במחלקה ואשר
יהוו את הבסיס ללימוד הקליני במהלך השבועיים.

במהלך הבלוק בזמן הפנוי יתקיימו דיונים על נושאים נבחרים בנוירולוגיה כגון : מיקום הנזק
במערכת העצבים, עוויתות, מערכת שיווי המשקל.

לכל מקרה סטודנט אחראי אחד, שאר הסטודנטים מסייעים בבדיקות ומשתתפים בקבלה אם הם
פנויים. בכל מקרה הסטודנט האחראי ידאג שכל חברי ה"בלוק" יראו את המקרה. הסטודנט
האחראי על מקרה מסוים לא מתחלף במהלך הבלוק והוא ורק הוא מבצע את הטיפולים של אותו
בעל חיים. הסטודנט מקיים קשר רציף עם הבעלים במקרים של כלבים מאושפזים ואף דואג
להעביר אליו תוצאות בדיקות שהגיעו לאחר שבעל החיים שוחרר. הסטודנט ימלא טופס שחרור
לכל מקרה שבטיפולו כאשר העותק השני של הטופס ישלח ע"י המזכירות לרופא המפנה.

נוהל קבלת המקרה הוא כרגיל בבלוקים אחרים בבית החולים.

על הסטודנט למלא את הטפסים במלואם לפני הגיעו לדיון עם הרופא, מילוי נאות של הבדיקה
הנוירולוגית כולל תמיד גם ציון מיקום הנזק ורשימת אבחנות מבדלות.

בכל יום רביעי יתבצע נוירו-קלב אשר במהלכו יציג כל סטודנט מאמר אחד מהחודשים האחרונים אשר דן בנושא נוירולוגי שנבחר על ידו. ההצגה תאפשר לנו להיפגש עם נושאים חדשים בתחום הנוירולוגיה הוטרינרית תוך קריאה ביקורתית של מאמר מדעי.

שנת לימודים ועבודה פורייה ומוצלחת!