בית הספר לרפואה וטרינרית הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית - האוניברסיטה העיברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט

תמונות מתחלפות בפלאש

65822 - דרמטולוגיה

נוהל קבלת מקרי עור - בלוק בחירה דרמטולוגיה

משך הבלוק - שבועיים

מספר סטודנטים - 2-4

יום א' הראשון של הבלוק - 8:30 - 9:30 ישיבת פתיחה, התחלת קבלת מקרים ב- 9:30.

ישיבות מסכמות על המקרים יתקיימו בסוף כל יום או למחרת. יום ה' האחרון של הבלוק יוקדש לדיונים בנושאים דרמטולוגיים נבחרים ולסקירת מאמרים.

במקרים בהם מתפנה זמן במשך יום העבודה יערך דיון על "מקרים יבשים" או דיון בנושאים נבחרים.

לכל מקרה סטודנט אחראי אחד, שאר הסטודנטים מסייעים בבדיקות ומשתתפים בקבלה אם הם פנויים. בכל מקרה הסטודנט האחראי ידאג שכל חברי ה"בלוק" יראו את המקרה.

מקרה חדש - הלקוח ממלא טופס 'שאלון עור' לפני קבלתו לבדיקה. ביקורת - יש להתעדכן במקרה טרם הבדיקה (ועדיף יום קודם).

הסטודנט/ים מציג עצמו בפני הלקוח, מובילו לחדר בדיקה ומסביר את נוהלי קבלת המקרים אצלנו.

הסטודנט האחראי לוקח היסטוריה ומבצע בדיקה פיסיקלית מלאה; ממלא טפסי ההיסטוריה והבדיקה, טופס בדיקת עור וכן רשימת האבחנות המבדלות.

על פי רב המקרה מוצג בפני הרופא בחדר הבדיקה בנוכחות הבעלים, מתקיים דיון קצר שלאחריו מחליטים על הפרוצדורות הדיאגנוסטיות, טיפולים וכד' ומבצעים.

הסטודנט האחראי על המקרה רושם הוראות שחרור.

בשבוע השני של הבלוק הסטודנט מבצע בדיקות פשוטות - מגרדים, משטחים ציטולוגיים וטריכוגרם לפני השיחה עם הרופא.

 

הסטודנט האחראי רושם "תקציר ביקור" במחשב (עותק ההדפסה יוכנס לתיק לאחר אישורו). תקציר הביקור כולל: היסטוריה קצרה, ממצאים משמעותיים בבדיקה פיסיקלית, בדיקות ותוצאות, הערכה (assessment ) לגבי האבחנה והמצב וטיפול. הכל בתמצות. סיכומי הביקורים יערכו על גבי דיסקט או ישלחו בדואר אלקטרוני, ויוגשו לבדיקה עד כמה שאפשר בסמוך ליום קבלת המקרה, ולא יאוחר משבוע אח"כ. כל סטודנט מסכם את המקרים שבאחריותו - חדשים וביקורות. שימו לב חדר המחשבים עומד לרשותכם לצורך זה. בכל מקרה אין להוציא תיקים רפואיים מביה"ח - ניתן לצלם את הדפים הרלוונטים מהתיק.

נוהל קבלת מקרה עור במסגרת בלוק רפואה

סטודנט מבלוק רפואה מקבל מקרי עור במשך 2-3 ימים בבלוק רפואה, בשבועות שאין בלוק דרמטולוגיה.

מומלץ לתאם לשבועות אלה קודם כל סטודנטים שלא רשומים לבלוק בחירה בדרמטולוגיה.

לגבי נוהל קבלת המקרה וסיכום ביקור נא ראו סעיף קודם "בלוק דרמטולוגיה"

שנת לימודים ועבודה פוריה ומוצלחת!