בית הספר לרפואה וטרינרית הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית - האוניברסיטה העיברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט

תמונות מתחלפות בפלאש

65826 - אונקולוגיה

נא לחזור על החומר משנה ג' לפני הבלוק של אונקולוגיה
ישנם גם את הספרים- Ogilvie and Moore, Withrow and MacEwen

נוהל קבלת מקרי אונקולוגיה - בלוק בחירה

משך הבלוק - שבועיים

מספר סטודנטים - 2-3

יום א' הראשון של הבלוק - 8:30 - 9:30 ישיבת פתיחה, התחלת קבלת מקרים ב- 9:30.

ישיבות מסכמות על המקרים יתקיימו בסוף כל יום או למחרת. יום ה' האחרון של הבלוק יוקדש לדיונים בנושאים אונקולוגים נבחרים ולסקירת מאמרים.

במקרים בהם מתפנה זמן במשך יום העבודה יערך דיון על "מקרים יבשים" או דיון בנושאים נבחרים.

לכל מקרה סטודנט אחראי אחד, שאר הסטודנטים מסייעים בבדיקות ומשתתפים בקבלה אם הם פנויים. בכל מקרה הסטודנט האחראי ידאג שכל חברי ה"בלוק" יראו את המקרה.

יהיה זמן גם במיקרוסקופ- לציטולוגיה בסיסית- כל שבוע!

נוהל קבלת מקרה אונקולוגי במסגרת בלוק רפואה

מקרי אונקולוגיה מתקבלים עם תאום מוקדם. סטודנט מבלוק רפואה מקבל מקרי אונקולוגיה בימים שני ורביעי (יתכן שינויים במשך השנה) . ביום קבלה ישנם 3 מקרים חדשים ו-2-3 בקורות וכימותרפיות. יהיו גם ימים שכוללים רק כימותרפיות.

הסטודנט/ים מציג עצמו בפני הלקוח, מובילו לחדר בדיקה ומסביר את נוהלי קבלת המקרים אצלנו.

הסטודנט האחראי לוקח היסטוריה ומבצע בדיקה פיסיקלית מלאה; ממלא טפסי ההיסטוריה והבדיקה, אם דגש על הגידול ושאלות שעברנו עליהם בכיתה

לסטודנט יש זמן לחשוב ( ולרשום) רשימת בעיות, אבחנות מבדלות...

המקרה מוצג בפני הרופא -מתקיים דיון קצר שלאחריו מחליטים על הפרוצדורות הדיאגנוסטיות, טיפולים וכד' ומבצעים.

ניגשים ביחד לדבר עם הבעלים

הסטודנט האחראי על המקרה רושם הוראות שחרור.

הסטודנט האחראי רושם "תקציר ביקור" במחשב (עותק ההדפסה יוכנס לתיק לאחר אישורו). תקציר הביקור כולל: היסטוריה קצרה, ממצאים משמעותיים בבדיקה פיסיקלית, בדיקות ותוצאות, הערכה (assessment ) לגבי האבחנה והמצב וטיפול, בתמצות. סיכומי הביקורים ישלחו בדואר אלקטרוני, ויוגשו לבדיקה עד כמה שאפשר בסמוך ליום קבלת המקרה, ולא יאוחר משבוע אח"כ. כל סטודנט מסכם את המקרים שבאחריותו - חדשים (ולא ביקורות)

בהצלחה
ד"ר ג'יליאן דנק