בית הספר לרפואה וטרינרית הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית - האוניברסיטה העיברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט

תמונות מתחלפות בפלאש

65701 - אנטומיה וטרינרית

שנה א' סמסטר א'

שמות המרצים: ד"ר י' מילגרם, ד"ר גילה סוטון, ד"ר א' שריר

דרישות מוקדמות: 

מידע כללי: אנטומיה וטרינרית הוא קורס רחב באנטומיה מקרוסקופית, כאשר הכלב משמש המין העיקרי בלימוד, בנוסף נלמדת אנטומיה של אזורים ואברים חשובים בסוס ובמעלה גירה. סדר הלימוד על פי מיקום אנטומי בבעל החיים, כאשר בסמסטר הראשון נלמדים האזורים הבאים: רגל הקדמית, ראש, צוואר, עמוד השדרה ובית החזה. במהלך הקורס הסטודנט רוכש מיומנויות דיסקציה של בעלי חיים משומרים, כמו גם פיתוח הבנה של מבנה ותפקוד איברים ומערכות פיזיולוגיות. הקורס כולל הרצאות פרונטאליות ומעבדות.

סילבוס