בית הספר לרפואה וטרינרית הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית - האוניברסיטה העיברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט

תמונות מתחלפות בפלאש

65702 - היסטולוגיה וטרינרית השוואתית

שנה א' סמסטר א'

שמות המרצים: פרופסור איתמר ארוך, פרופסור אלון הרמלין, דר' אורי ברנר, דר עמנואל לב, דר שלי האן.

דרישות מוקדמות: היסטולוגיה 65739

מידע כללי: הקורס הינו קורס השלמה לקורס הכללי בהיסטולוגיה. מטרתו להקנות ידע מפורט בסוגי רקמות מיוחדים לחיות בית ומשק או רקמות בחיות אלו בעלות חשיבות קלינית שלא טופלו בקורס הכללי.

סילבוס