בית הספר לרפואה וטרינרית הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית - האוניברסיטה העיברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט

תמונות מתחלפות בפלאש

65712 - הזנה וטרינרית במעלי גירה

שנה א' סמסטר א'

שמות המרצים: ד"ר ח' גילד

דרישות מוקדמות: 

מידע כללי: הקורס כולל מבוא להזנת מעלי גירה שונים בו תלמדו מושגי יסוד בהזנה, פיזיולוגיה של מערכת העיכול ומסלולים מטבוליים הקשורים לניצול תכולות המזון. כמו כן תלמדו על תהליכי התסיסה והעיכול בכרס ותכירו את המזונות המשמשים להאבסת מעלי גירה. נעסוק בשיטות הזנה במצבים שונים כגון קיום, הריון, ומטרות ייצור במעלי גירה שונים. הקורס יעסוק גם בהשפעות הממשק על צריכה וניצול המזון ויהוה מבוא לקורס הזנה קלינית של בע"ח לייצור.

סילבוס