בית הספר לרפואה וטרינרית הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית - האוניברסיטה העיברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט

תמונות מתחלפות בפלאש

65713 - ממשק מעלי גירה

שנה א' סמסטר א'

שמות המרצים: מר ג' עדין, גב' ע' אגבר, ד"ר מ' רוזן

דרישות מוקדמות: 

מידע כללי: מטרת הקורס להקנות כלים ממשקים, תזונתיים, כלכלים וניהולים במשק החלב הבשר והצאן. תיאור הקורס: תכנון היצור בענף, איכות החלב והבשר, גזעים וטיפוח, פוריות, גודל עדר, מבנים, מעקב יצור, ממשק ההזנה, ניהול האבוס, תכנון מלאים, פחת, איכות מזונות גסים, צריכת מזון ויעילות יצור, ניהול וניתוח מקצועי כלכלי , פרמטרים ליצור אופטימאלי וממשק תקין.

סילבוס