בית הספר לרפואה וטרינרית הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית - האוניברסיטה העיברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט

תמונות מתחלפות בפלאש

65737 - ממשק עופות

שנה א' סמסטר א'

שמות המרצים: ד"ר ש' פרק

דרישות מוקדמות: 

מידע כללי: משק העופות בישראל - היכרות עם הענף על שלוחותיו. המחלקה לבריאות העוף. הכרת ענפי גידול העופות העיקריים: מטילות, פיתום, רביה, הודים. מבנה הלול ותנאי גידול הכרחיים: צפיפות, תנאי אקלים, לחות טמפרטורה ואוורור בלולים. הזנת בעלי כנף , תוספי מזון ומתן תרופות וחיסונים.

סילבוס