בית הספר לרפואה וטרינרית הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית - האוניברסיטה העיברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט

תמונות מתחלפות בפלאש

65739 - היסטולוגיה

שנה א' סמסטר א'

שמות המרצים: פרופ' א' פרידמן

דרישות מוקדמות: 

מידע כללי: מבנה רקמות וארגון תאי של איברים בבע"ח יילמדו בהדגשים הבאים: מבנה תאים וארגונם ברקמה; מבנה החומר הבין תאי וארגונו; הקשר המבני והתפקודי בין תאים לבין החומר הבין תאי; הקשר בין מבנה רקמה/איבר ותפקוד פיסיולוגי; טכניקות צביעה עיקריות לעיון בחתך ההיסטולוגי; רקמות יסוד: חיבור, סחוס, עצם, דם, אפיתל, שריר ועצב; מערכות: כלי דם, עיכול, נשימה, כליות וחיסון.

סילבוס