בית הספר לרפואה וטרינרית הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית - האוניברסיטה העיברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט

תמונות מתחלפות בפלאש

65746 - בחינת מעבר בפיסיולוגיה בסיסית

שנה א' סמסטר א'

שמות המרצים: 

דרישות מוקדמות: בחינה: ללא נ"ז

מידע כללי: 

סילבוס