בית הספר לרפואה וטרינרית הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית - האוניברסיטה העיברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט

תמונות מתחלפות בפלאש

65748 - כתיבה מדעית ושיטות מחקר א'

שנה א' סמסטר א'

שמות המרצים: ד"ר י' גוטליב, גב' ט' בדולח-אברהם

דרישות מוקדמות: 

מידע כללי: בקורס יינתנו כלים בסיסיים לקריאה ביקורתית וכתיבה מדעית כהכנה לכתיבה נאותה של הצעת המחקר ועבודת הגמר. בנוסף יכלול הקורס תדריך בספריה לחיפוש ספרות ושימוש במאגרי מידע, עקרונות בסטטיסטיקה, והכנת מצגות.

סילבוס