בית הספר לרפואה וטרינרית הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית - האוניברסיטה העיברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט

תמונות מתחלפות בפלאש

65703 - פיסיולוגיה וטרינרית

שנה א' סמסטר ב'

שמות המרצים:  ד"ר ד' אוהד (רכז), ד"ר א' פליידרביש, פרופ' מ' גוטניק, פרופ' ש' הרוש, פרופ' ה' ברק, ד"ר א' בור

דרישות מוקדמות: 

מידע כללי:  הפיסיולוגיה של מערכת הרבייה. הפיסיולוגיה של הלב ומערכת הנשימה. הפיסיולוגיה של מערכת עיכול חד-קיבתיים, מעלי גירה וסוסים. הפיסיולוגיה של מערכת העצבים. הפיסיולוגיה של מערכת ההפרשה ונוזלי הגוף. הפיסיולוגיה של מערכת הדם ומחזור הדם - מבט רפואי.

סילבוס