בית הספר לרפואה וטרינרית הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית - האוניברסיטה העיברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט

תמונות מתחלפות בפלאש

65708 - אנטומיה וטרינרית השוואתית

שנה א' סמסטר ב'

שמות המרצים:  ד"ר י' מילגרם, ד"ר מ' שמיר, ד"ר ג' סוטון , ד"ר א' לובלין

דרישות מוקדמות: 

מידע כללי: הקורס בסמסטר ב' הוא המשך של הקורס מסמסטר א' ובו נלמדים אזור חלל הבטן, האגן והרגל האחורית. בנוסף נלמדים פרקים באנטומיה של העוף. בנוסף ילמדו נוירו אנטומיה ונוירו ביולוגיה של מערכת העצבים המרכזית תוך שימת דגש על רכישת יכולת למקם נזק במערכת העצבים המרכזית על סמך ידיעת האנטומיה והכרת התפקיד של חלקים שונים במערכת העצבים .

סילבוס