בית הספר לרפואה וטרינרית הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית - האוניברסיטה העיברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט

תמונות מתחלפות בפלאש

65711 - רפואה וטרינרית במבחן: היסטוריה, תרבות, ואתיקה של בעלי חיים

שנה א' סמסטר ב'

שמות המרצים:  ד"ר ע' דרור

דרישות מוקדמות: 

מידע כללי: קורס זה מתמקד בנושאים שנויים במחלוקת העומדים במוקד הדיון הציבורי על היחס לבעלי חיים. בסמינר נדון וננתח את הרפואה הוטרינרית ואת ההתייחסות לבעלי חיים מנקודות מבט היסטוריות, חברתיות, ואתיות, ונבחן שאלות ותכנים העומדים במרכז הביקורת והדיון הציבורי העכשווי. נציג מיגון רחב של דעות, מזוויות ראיה שונות ואף מנוגדות, כדי לדון בהן באופן פתוח וענייני.

סילבוס