בית הספר לרפואה וטרינרית הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית - האוניברסיטה העיברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט

תמונות מתחלפות בפלאש

65719 - פתולוגיה כללית

שנה א' סמסטר ב'

שמות המרצים:  פרופ' א' אורגד, ד"ר א' ברנר

דרישות מוקדמות:  65702

מידע כללי: מושגי יסוד בפתולוגיה, נזק תאי הפיך ובלתי הפיך. הפרעות באספקת הדם. התהליך הנאופלסטי. הדלקת האקוטית והכרונית. גרנולומות. אימונופתולוגיה. תהליכים התפתחותיים בלתי נאופלסטיים.

סילבוס