בית הספר לרפואה וטרינרית הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית - האוניברסיטה העיברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט

תמונות מתחלפות בפלאש

65720 - וירולוגיה וטרינרית

שנה א' סמסטר ב'

שמות המרצים:  ד"ר ג' כחילה בר-גל, ד"ר נ' אור, ד"ר ג' בורקוב, ד"ר ד' דוד, ד"ר ק' נוח, ד"ר א' פינגר

דרישות מוקדמות: 

מידע כללי:  מבוא לוירולוגיה של בעלי-החיים. קבוצות נגיפים מיוחדות ברפואה וטרינרית. הפתוגנזיס של הזיהום הנגיפי.

סילבוס