בית הספר לרפואה וטרינרית הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית - האוניברסיטה העיברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט

תמונות מתחלפות בפלאש

65735 - אפידמיולוגיה

שנה א' סמסטר ב'

שמות המרצים:  ד"ר א' קלמנט

דרישות מוקדמות: 

מידע כללי: מטרת הקורס הינה להקנות מושגים בסיסיים באפידמיולוגיה - במהלך הקורס ילמדו הסטודנטים להכיר ולעשות שימוש במדדים אפידמיולוגים תאוריים, מדדים אנליטיים, מדדי תוקף ומהימנות (אפידמיולוגיה קלינית) וכן ילמדו להכיר את הסוגים הבסיסיים של מחקרים אפידמיולוגים, את ההטיות הבסיסיות במחקרים אלו, ילמדו מושגים בסיסיים ביותר בסטטיסטיקה וכן את עקרונות הסיבתיות. שיעור אחד יוקדש למושגים ולהגיון הייחודי של אפידמיולוגיה של מחלות זיהומיות ולחקירת התפרצויות ושיעור נוסף יוקדש ללימוד עקרונות ה- evidence based medicine. כן ילמד שימוש בסיסי בחבילת התוכנות ®Winpep .

סילבוס