בית הספר לרפואה וטרינרית הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית - האוניברסיטה העיברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט

תמונות מתחלפות בפלאש

65779 - שיטות קליניות א'

שנה א' סמסטר ב'

שמות המרצים:  ד"ר י' ברוכים, ד"ר נ' גלאון, ד"ר ג' סוטון, פרופ' נ' שפיגל, ד"ר ת' גשן, ד"ר א' שטיינמן

דרישות מוקדמות: 

מידע כללי:  בקורס ילמדו ויודגמו שיטות נהוג ורסון, שטות טיפול בסיסיות, ועזרה ראשונה של חיות מחמד (כלבים, חתולים, סוסים) וחיות משק.

סילבוס