בית הספר לרפואה וטרינרית הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית - האוניברסיטה העיברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט

תמונות מתחלפות בפלאש

65840 - התנסות מעשית במשק חלב

שנה א' סמסטר ב'

שמות המרצים: פרופ' נ' שפיגל

דרישות מוקדמות: 

מידע כללי: עבודה מעשית

סילבוס