בית הספר לרפואה וטרינרית הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית - האוניברסיטה העיברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט

תמונות מתחלפות בפלאש

65710 - אימונולוגיה קלינית

שנה ב' סמסטר א'

שמות המרצים:  פרופ' א' פרידמן

דרישות מוקדמות: 

מידע כללי: 

סילבוס