בית הספר לרפואה וטרינרית הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית - האוניברסיטה העיברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט

תמונות מתחלפות בפלאש

65717 - פתולוגיה של המערכות א'

שנה ב' סמסטר א'

שמות המרצים: פרופ' א' אורגד, פרופ' ש' פרל, ד"ר א' ברנר

דרישות מוקדמות: 65719

מידע כללי: הפתולוגיה של מערכת הנשימה. הפתולוגיה של המערכת הקרדיו וסקולרית, הפתולוגיה של מערכת ההפרשה הפנימית. הפתולוגיה של מערכת המין. הפתולוגיה של מערכת השתן. הדגמת טכניקת ביצוע נתיחות בבעלי חיים, ביצוע נתיחות בהדרכת הצוות.

סילבוס