בית הספר לרפואה וטרינרית הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית - האוניברסיטה העיברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט

תמונות מתחלפות בפלאש

65729 - סמינר ג' ברפואה וטרינרית

שנה ב' סמסטר א'

שמות המרצים: ד"ר י' גוטליב

דרישות מוקדמות: 

מידע כללי:  

סילבוס