בית הספר לרפואה וטרינרית הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית - האוניברסיטה העיברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט

תמונות מתחלפות בפלאש

65815 - פרזיטולוגיה ב'

שנה ב' סמסטר א'

שמות המרצים: פרופ' ג' בנעט (רכז), פרופ' א' פיפנו

דרישות מוקדמות: 

מידע כללי: מיון, מורפולוגיה, אולטרה-סטרוקטורה וביולוגיה של טפילים חד תאים. אפידמיולוגיה, פתוגנזה, סימנים קליניים, חיסון וטיפול תרופתי של המחלות הנגרמות על ידם.

סילבוס