בית הספר לרפואה וטרינרית הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית - האוניברסיטה העיברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט

תמונות מתחלפות בפלאש

65816 - בקטריולוגיה ומיקולוגיה וטרינרית א'

שנה ב' סמסטר א'

שמות המרצים: פרופ' ד' אלעד, ד"ר מ' ברנשטיין

דרישות מוקדמות: 

מידע כללי: עקרונות יחסי טפיל-פונדקאי. חיידקים גורמי מחלה בבעלי חיים. פירוט נוסף באתר http://www.agri.huji.ac.il/~eladd.

סילבוס