בית הספר לרפואה וטרינרית הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית - האוניברסיטה העיברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט

תמונות מתחלפות בפלאש

65823 - שיטות קליניות ב'

שנה ב' סמסטר א'

שמות המרצים: ד"ר י' ברוכים (רכז) ומרצי ביה"ס לרפואה וטרינרית

דרישות מוקדמות: 

מידע כללי: בקורס ילמדו, יודגמו, ויתורגלו הבדיקה הקלינית ושטות איסוף ודגום שונות בחיות מחמד (כלבים, חתולים, סוסים) וחיות משק.

סילבוס