בית הספר לרפואה וטרינרית הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית - האוניברסיטה העיברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט

תמונות מתחלפות בפלאש

65836 - פרזיטולוגיה ג'

שנה ב' סמסטר א'

שמות המרצים: פרופ' ג' בנעט (רכז), ד"ר ק' מומצ'וגלו, פרופ' א' פיפנו

דרישות מוקדמות: 

מידע כללי: אנטומולוגיה וטרינרית: מבוא כללי למחלות טפיליות, חרקים ועכבישניים טפיליים ביונקים ובעופות. מיון, מחזורי התפתחות, אקולוגיה ואפידמיולויגה, נזקים, סימני מחלה ואבחון. העברת גורמי מחלה על ידי פרוקי רגליים. שיטות וחומרי הדברה, הדברה ביולוגית.

קבצים

ד"ר ק' מומצ'וגלו

1. Introduction 11. Lepidoptera 21. Myiasis 31. Ixodidae1
2. Arthropoda-Insecta 12. Diptera 22. Acarina 32. Ixodidae2
3. Anoplura 13. Culicidae 23. Sarcoptidae 33. Argasidae
4. Heteroptera 14. Phlebotomidae 24. Psoroptidae 34. Biotherapy
5. Blattaria 15. Ceratopogonidae 25. Pyroglyphidae 35. Scorpiones
6. Siphonaptera 16. Simuliidae 26. Demodicidae 36. Araneida
7. Apidae 17. Glossinidae 27. Cheyletiellidae 37. Myriapoda
8. Vespidae 18. Hippoboscidae 28. Trombiculidae  
9. Formicidae 19. Tabanidae 29. Pyemotidae  
10. Coleoptera 20. Stomoxys 30. Dermanyssidae  

סילבוס