בית הספר לרפואה וטרינרית הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית - האוניברסיטה העיברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט

תמונות מתחלפות בפלאש

65847 - כתיבה מדעית ושיטות מחקר ב'

שנה ב' סמסטר א'

שמות המרצים: ד"ר י' גוטליב
דרישות מוקדמות: חיבור: ללא נ"ז
מידע כללי: 

סילבוס