בית הספר לרפואה וטרינרית הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית - האוניברסיטה העיברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט

תמונות מתחלפות בפלאש

65849 - היגיינה ובטיחות מזון

שנה ב' סמסטר א'

שמות המרצים: ד"ר ד' רוזנבלט, ד"ר א' קלמנט, ד"ר י' קלינגר
דרישות מוקדמות: 
מידע כללי: מטרת הקורס היא להקנות ידע בסיסי על גורמי הסיכון הקשורים במזון עם דגש על מזון מן החי: נגיפים, חיידקים, טפילים, רעלנים ומזהמים נוספים. כמו כן יעסוק הקורס בהקניית ידע בסיסי בטכנולוגיה ועיבוד מוצרים מן החי לכל אורך שרשרת אספקת המזון. הקורס יקנה מושגים בסיסיים במיקרוביולוגיה של מזון ובאפידמיולוגיה של תחלואה שמקורה במזון. הקורס ילווה גם בסיור במעבדה לבדיקת מזון.

סילבוס