בית הספר לרפואה וטרינרית הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית - האוניברסיטה העיברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט

תמונות מתחלפות בפלאש

65727 - טוקסיקולוגיה וטרינרית

שנה ב' סמסטר ב'

שמות המרצים: פרופ' א' שלוסברג

דרישות מוקדמות: 

מידע כללי: היסטוריה והתפתחות של הטוקסיקולוגיה וחשיבות הטוקסיקולוגיה הוטרינרית, טוקסיקולוגיה סביבתית ובריאות הציבור. עקרונות טוקסיקוקינטיקה וטוקסיקודינמיקה בבע"ח. אבחון הרעלות בבע"ח ועקרונות טיפול בהרעלות. הרעלות מקוטלי חרקים, קוטלי עשבים ופטריות, קוטלי מכרסמים וקוטלי מזיקים אחרים. הרעלות מאלמנטים ותרופות נוגדות קוקסידיות. רעלנים בצמחים, ורעלני פטריות. הרעלות בעופות ובחיות בר. הרעלות המתרחשות בבית (חיות קטנות).

סילבוס