בית הספר לרפואה וטרינרית הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית - האוניברסיטה העיברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט

תמונות מתחלפות בפלאש

65730 - פתולוגיה של המערכות ב'

שנה ב' סמסטר ב'

שמות המרצים: פרופ' א' אורגד, פרופ' ש' פרל, ד"ר ב' יעקובסון, ד"ר א' ברנר, ד"ר ע' לוב, פרופ' א' הרמלין (ד"מ:65719)

דרישות מוקדמות: 

מידע כללי: הפתולוגיה של העין, פתולוגיה של השלד והשרירים. הפתולוגיה של מערכת העיכול והכבד. הפתולוגיה של המערכת הלימפו-המטופואטית. הפתולוגיה של העור ותוספותיו. הפתולוגיה של מערכת העצבים. ביצוע נתיחות בהדרכת צוות ההוראה.

סילבוס