בית הספר לרפואה וטרינרית הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית - האוניברסיטה העיברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט

תמונות מתחלפות בפלאש

65731 - רפואת חיות מעבדה

שנה ב' סמסטר ב'

שמות המרצים: ד"ר ר' קלמן

דרישות מוקדמות: 

מידע כללי: מבוא וסקירת ההיסטוריה של מדע חיות המעבדה. ביולוגיה, פיסיולוגיה ותנאי החזקה. סטנדרטיזציה מיקרוביולוגית, גנטית וסביבתית. חיות מעבדה כמודלים למחקר בסיסי ויישומי. מחלות מכרסמים וארנבות. חיות טרנסגניות. טכניקות הרגעה, הרדמה והמתה של חיות מעבדה. טכנולוגיה של טיפוח חיות מעבדה ובקרת איכות. הבטים משפטיים בגידול חיות מעבדה. מעבדה - תרגול החזקה וטיפול בחיות מעבדה, תרגול פעולות כלליות המיושמות במחקר בחיות מעבדה. (ההשתתפות במעבדה הינה חובה!)

סילבוס