בית הספר לרפואה וטרינרית הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית - האוניברסיטה העיברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט

תמונות מתחלפות בפלאש

65744 - תחיקה וטרינרית

שנה ב' סמסטר ב'

שמות המרצים: ד"ר ח' אלמגור

דרישות מוקדמות: 

מידע כללי: תולדות התחיקה הוטרינרית בעולם ובארץ. חוק הרופאים הוטרינרים ותקנותיו. פקודת מחלות בעלי-חיים ותקנותיה. פקודת הכלבת ותקנותיה. פקודת בריאות הציבור (מזון). חוק צער בעלי חיים ותקנותיו. חיקוקים רלבנטים אחרים. הקוד הזואוסניטרי הבינלאומי. אירגונים ושיתופי פעולה בינלאומיים בפיקוח על הפצת מחלות בעלי-חיים ועל הסחר הבינלאומי בבעלי-חיים ומוצריהם.

סילבוס