בית הספר לרפואה וטרינרית הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית - האוניברסיטה העיברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט

תמונות מתחלפות בפלאש

65754 - פרמקולוגיה קלינית

שנה ב' סמסטר ב'

שמות המרצים:  ד"ר א' שטיינמן, ד"ר ע' לביא, פרופ' נ' שפיגל, פרופ' ס' סובק, ד"ר ג' רהב

דרישות מוקדמות: 

מידע כללי: הקניית כלים לבחירה נכונה של תרופות וטיפולים תרופתיים בחיות מחמד, חיות משק וסוסים תוך שימת גדש על ההבדלים בין מיני בעלי החיים שבטיפולינו. לימוד משפחות של תרופות אנטיביוטיות, מנגנוני הפעולה שלהם והטוויות מיוחדות לשימוש בהן.

סילבוס

נושא: פרמקולוגיה קלינית - דר' ערן לביא