בית הספר לרפואה וטרינרית הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית - האוניברסיטה העיברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט

תמונות מתחלפות בפלאש

65758 - שיטות מתקדמות בניהול בטיחות מזון

שנה ב' סמסטר ב'

שמות המרצים: ד"ר ד' רוזנבלט, ד"ר י' קלינגר , ד"ר א' קלמנט

דרישות מוקדמות: 

מידע כללי: מטרת הקורס ללמד את הבסיס השיטתי והחוקתי לפיקוח ובקרה על בטיחות מזון. הקורס יעסוק בעיקר בלימוד מתודולוגיית ה- HACCP, בתקנים בין לאומיים ובתחיקה בישראל. הוא יכלול תרגיל HACCP וסיור במפעל מזון.

סילבוס