בית הספר לרפואה וטרינרית הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית - האוניברסיטה העיברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט

תמונות מתחלפות בפלאש

65812 - מבוא להדרמה א'

שנה ב' סמסטר ב'

שמות המרצים: ד"ר א' אפשטיין

דרישות מוקדמות: 

מידע כללי: שימוש נכון במושגים מתחום ההרדמה, עקרונות של הרדמה כללית, פרמקולוגיה של תרופות המשמשות להרדמה. השפעת חומרי ההרדמה על הפיזיולוגיה של בעל החיים המורדם. שימוש נכון במכונות הרדמה והנשמה.

סילבוס