בית הספר לרפואה וטרינרית הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית - האוניברסיטה העיברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט

תמונות מתחלפות בפלאש

65814 - פרזיטולוגיה א'

שנה ב' סמסטר ב'

שמות המרצים: פרופ' ג' בנעט (רכז), ד"ר א' מרקוביץ

דרישות מוקדמות: 

מידע כללי: הלמינטולוגיה וטרינרית: תולעי סרט, מחזורי התפתחות, אקולוגיה, אפידמיולוגיה וחשיבות זואולוגית.

סילבוס