בית הספר לרפואה וטרינרית הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית - האוניברסיטה העיברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט

תמונות מתחלפות בפלאש

65817 - בקטריולוגיה ומיקולוגיה וטרינרית ב'

שנה ב' סמסטר ב'

שמות המרצים: פרופ'ר ד' אלעד

דרישות מוקדמות: 

מידע כללי: מבוא לתורת הפטריות הגורמות למחלות. פטריות הגורמות למחלות בבעלי חיים. תרופות אנטיבקטריאליות ואנטימיקוטיות. פירוט נוסף באתר http://www.agri.huji.ac.il/~eladd.

סילבוס