בית הספר לרפואה וטרינרית הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית - האוניברסיטה העיברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט

תמונות מתחלפות בפלאש

65832 - מבוא לטריוגנולוגיה של סוסים וחיות משק

שנה ב' סמסטר ב'

שמות המרצים: ד"ר ג' אבני, ד"ר ת' גשן

דרישות מוקדמות: 

מידע כללי: 

סילבוס