בית הספר לרפואה וטרינרית הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית - האוניברסיטה העיברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט

תמונות מתחלפות בפלאש

65742 - רפואה וכירורגיה של חיות משק א'

שנה ג' סמסטר א'

שמות המרצים: פרופ' נ' שפיגל, ד"ר ת' גשן, ד"ר ע' שווימר, ד"ר מ' ואן-סטרטן, ד"ר א' קורן, ד"ר נ' גלאון

דרישות מוקדמות: 

מידע כללי: 

  • האבחון הקליני והמעבדתי של מחלות בקר, צאן וסוסים מבחינתו של הרופא הוטרינרי בשדה.
  • שיטות הטיפול ושיטות המניעה הקיימות ואלה המומלצות בארץ.
  • דיון משולב באטיולוגיה; קליניקה; אבחון ומניעה של המחלות ההדבקתיות-המטבוליות; הניווניות והתורשתיות במערכות השונות; קומפלקס ההמלטה בבקר, מחלות בני בקר יונקים; המחלות המטבוליות בבקר.
  • דרמטולוגיה קלינית, מחלות דרכי הנשימה.

סילבוס