בית הספר לרפואה וטרינרית הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית - האוניברסיטה העיברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט

תמונות מתחלפות בפלאש

65792 - חשיפה קלינית א'

שנה ג' סמסטר א'

שמות המרצים: ד"ר ג' דנק

דרישות מוקדמות: 

מידע כללי:

  • חשיפת הסטודנטים לאופני חשיבה קלינית ופענוח של מקרים קליניים הקורס כולל שעתים של הצגות מקרים קליניים ודיון עם הצוות המטפל.
  • בהמשך יצוותו הסטודנטים למחלקות השונות ויתנסו בכל השלבים של האבחון והטיפול בבעל חיים כפי שמתבצע בבית החולים להוראה תוך הנחיה של רופאי המחלקה אליה צוותו.

סילבוס