בית הספר לרפואה וטרינרית הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית - האוניברסיטה העיברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט

תמונות מתחלפות בפלאש

65845 - מחלות זואונוטיות

שנה ג' סמסטר א'

שמות המרצים: ד"ר נ' רודולר, ד"ר א' קלמנט

דרישות מוקדמות: 

מידע כללי:

  • הכרת מחלות זואונוטיות מההיבט המיקרוביולוגי, הקליני והאפידמיולוגי.
  • יושמו דגשים על אקולוגיית הפתוגנים המעורבים במחלות אלו (דרכי העברה, האפידמיולוגיה בארץ, מגמות, השלכות כלכליות של מחלות בולטות ודרכי מניעה.
  • כמו כן יוזמנו מרצים חיצוניים המומחים בתחומם.

סילבוס