בית הספר לרפואה וטרינרית הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית - האוניברסיטה העיברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט

תמונות מתחלפות בפלאש

65753 - רפואה וכירורגיה של סוסים ב'

שנה ג' סמסטר ב'

שמות המרצים: ד"ר ג' סוטון, ד"ר א' שטיינמן,ד"ר ד' אוהד.

דרישות מוקדמות: קורס המשך לרפואה וכירורגיה של סוסים א' (65752)
מידע כללי: 

סילבוס