בית הספר לרפואה וטרינרית הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית - האוניברסיטה העיברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט

תמונות מתחלפות בפלאש

65755 - חשיפה קלינית ב'

שנה ג' סמסטר ב'

שמות המרצים: ד"ר ג' דנק

דרישות מוקדמות: 

מידע כללי:

  • חשיפת הסטודנטים לאופני חשיבה קלינית ופענוח של מקרים קליניים בדרך של התנסות בפעילות הקלינית בבית החולים להוראה.
  • הסטודנטים יצטרפו למחלקות השונות ויבצעו את הפעילות ביחד עם תלמידי שנה ד' ובהנחיית רופאי המחלקה.
  • הפעילות מתקיימת לאורך כל שעות הפעילות במחלקה.

סילבוס